Lễ chuyển giao tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn Thanh niên của Ngân hàng Đại Dương

Ngày 16/11/2015, căn cứ Quyết định số 39 – QĐ/ĐUK, ngày 03/11/2015 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Ban Tổ chức Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã thực hiện việc kiểm tra, giao nhận và ký Biên bản bàn giao danh sách đảng viên và hồ sơ của 245 đảng viên thuộc Đảng bộ Ngân hàng Đại Dương

Ngày 19 tháng 11 năm 2015, tại Trụ sở Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương đã diễn ra Lễ chuyển giao tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tổ chức cơ sở đoàn, đoàn viên Ngân hàng Đại Dương từ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về trực thuộc Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

Tham dự sự kiện có đồng chí Hoàng Giang, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; đồng chí Trần Kiên Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Tổ chức Đảng tại ngân hàng Đại Dương có tiền thân từ Chi bộ Ban trù bị thành lập Ngân hàng TMCP Dầu khí, được nâng cấp thành Đảng bộ Ngân hàng TMCP Dầu khí và đổi tên thành Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đại Dương vào tháng 4/2009. Đảng bộ Đại Dương đã từng bước phát triển và trở thành một tổ chức đảng lớn mạnh với 9 tổ chức đảng trực thuộc và 245 đảng viên.

Công đoàn ngân hàng Đại Dương gồm 01 công đoàn cơ sở và 35 công đoàn bộ phận với tổng số 2.213 công đoàn viên

Đoàn Thanh niên ngân hàng Đại Dương với BCH gồm 15 đồng chí, tổng số đoàn viên là 1.439 với độ tuổi trung bình rất trẻ: 25 tuổi.

Trong thời gian qua, Đảng bộ Ngân hàng Đại Dương đã thực hiện vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, cùng Ban lãnh đạo ngân hàng xây dựng chiến lược phát triển, triển khai các chương trình cải tổ hoạt động, thực hiện đồng bộ các giải pháp kinh doanh, kiện toàn tổ chức, không ngừng hoàn thiện và phát triển hệ thống sản phẩm, chất lượng dịch vụ, củng cố và xây dựng tổ chức đoàn thể, phát động các phong trào thi đua, lãnh đạo và giáo dục tư tưởng cho đội ngũ đảng viên và người lao động.

Tháng 6/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ Ngân hàng Đại Dương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đã diễn ra thành công với tinh thần: kế thừa những nền tảng đã gây dựng được cùng với những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra trong nhiệm kỳ 1, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án tái cơ cấu toàn diện dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sự hỗ trợ quản trị điều hành của ngân hàng Công thương Việt Nam, đưa Ngân hàng Đại Dương vượt qua khó khăn thách thức để bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã công bố quyết định chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên Ngân hàng Đại Dương.

Đồng chí Đoàn Thị Kiều Hương – Phó Truởng ban Tổ chức Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cũng đã công bố quyết định chuẩn y nhân sự bổ sung vào Đảng ủy Ngân hàng Đại Dương. Theo đó, đồng chí Đỗ Thanh Sơn, Chủ tịch HĐTV được chỉ định là Bí thư Đảng ủy ngân hàng, đồng chí Ngô Anh Tuấn, Tổng giám đốc được chỉ định là Phó Bí thư Đảng ủy Ngân hàng.

Đồng chí Nguyễn Trung Hậu – Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam công bố quyết định tiếp nhận tổ chức cơ sở đoàn Ngân hàng Đại Dương từ trực thuộc Đoàn thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về trực thuộc Đoàn thanh niên Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

Phát biểu tại lễ chuyển giao, đồng chí Hoàng Giang, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết, Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tái cấu trúc nền kinh tế; Kết luận số 50 – KL/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc Khối thực hiện mạnh mẽ tái cấu trúc và sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước. Đồng chí nhấn mạnh: “Sau buổi chuyển giao hôm nay, yêu cầu Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, tổ chức cơ sở đảng và cơ sở đoàn Ngân hàng Đại Dương nhanh chóng ổn định tổ chức để đi vào hoạt động. Đồng thời cũng yêu cầu khi chuyển về sinh hoạt tại Đảng bộ và Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, các tổ chức cơ sở đảng, cơ sở đoàn Ngân hàng Đại Dương sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, cơ sở đoàn trong doanh nghiệp; đóng góp tích cực vào sự phát triển của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nói riêng và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nói chung”.

Thay mặt Đảng bộ và Ban lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cho biết, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí đánh giá cao Báo cáo chính trị của Đảng bộ ngân hàng Đại Dương trình bày trong Đại hội đại biểu Đảng bộ ngân hàng tháng 6/2015 vừa qua. Trong hoàn cảnh khó khăn và nhiều biến động, Đảng bộ ngân hàng và các đảng viên luôn giữ vững tinh thần chính trị, ổn định tổ chức, đồng hành với Ban lãnh đạo ngân hàng chỉ đạo công tác kinh doanh, nhằm giữ vững ổn định trong hoạt động của toàn hệ thống mạng lưới. Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí cũng đánh giá cao sự chuyên nghiệp trong hoạt động của ngân hàng Đại Dương với nền tảng của một định chế tài chính đã có 22 năm phát triển và tin tưởng, khi được chuyển giao về Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Đảng bộ ngân hàng Đại Dương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và bản lĩnh chính trị, đóng góp vào sự lớn mạnh của Đảng bộ Ngân hàng Công thương nói riêng và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nói chung.

Thay mặt Đảng bộ và Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, đồng chí Trần Kiên Cường gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, thời gian qua đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức cơ sở đoàn Ngân hàng Đại Dương hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Đồng chí cũng yêu cầu Đảng ủy, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sau khi tiếp nhận thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, đoàn viên, chỉ đạo triển khai đầy đủ, tích cực hiệu quả hoạt động, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, cơ sở đoàn gắn với xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, tổ chức chính quyền, đoàn thể vững mạnh toàn diện.

Đáp từ tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Đại Dương phát biểu: “Việc chuyển giao tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tổ chức cơ sở đoàn, đoàn viên của Ngân hàng Đại Dương từ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về trực thuộc Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nhằm củng cố tổ chức bộ máy chuyên môn gắn với kiện toàn mô hình tổ chức đảng, đảm bảo thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của Đảng bộ, nhằm nhanh chóng đưa Ngân hàng Đại Dương vượt qua khó khăn, từng bước ổn định để phát triển”. Thay mặt Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Đại Dương, đồng chí trân trọng cảm ơn Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã chỉ đạo và hướng dẫn sâu sát để Lễ chuyển giao được thực hiện thành công tốt đẹp. Đảng bộ Ngân hàng Đại Dương tin tưởng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và sự hỗ trợ, hợp tác của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam trong những chặng đường phát triển tiếp theo. 

Lên đầu trang