Chi bộ Khối Nhân sự, Văn phòng và Truyền thông tổ chức Đại hội Chi bộ Nhiệm kì 2022 – 2025

Ngày 10/08/2022 tại Hà Nội, Chi bộ khối Nhân sự, Văn phòng và Truyền thông OceanBank đã tổ chức Đại hội Chi bộ Nhiệm kì 2022 – 2025. Đại hội có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Thông - UV BCH Đảng bộ, Giám đốc Khối NS&QTVP;  đồng chí Phạm Đức Thuận – UV BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Khối Nhân sự & Quản trị văn phòng cùng các đồng chí là đảng viên, quần chúng ưu tú trong Chi bộ.

Trong khuôn khổ Đại hội, Đoàn chủ tịch cũng đọc Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, đồng thời tiến hành bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch đồng chí Nguyễn Văn Thông đã trình bày Báo cáo chính trị kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2022-2025 của Chi bộ. Trong nhiệm kỳ trước, hoạt động của Chi bộ diễn ra trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng lớn đến công tác và các mặt đời sống của cán bộ, đảng viên, người lao động trong chi bộ. Tuy nhiên, Chi bộ Khối Nhân sự, Văn phòng và Truyền thông cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và bám sát thực tiễn, khắc phục những hạn chế, khó khăn trong hoạt động, để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra, Cụ thể: Đa số các đơn vị thuộc Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 được xếp loại hoàn thành tốt đến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Năm 2020: Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Năm 2021: Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 05 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã lãnh đạo Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, thăm hỏi Công đoàn viên, người thân của Công đoàn viên khi ốm đau, đặc biệt là động viên, hỗ trợ kịp thời các đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Năm 2022, Chi bộ đã tổ chức được chương trình Về nguồn tại Khu di tích Pác Bó - tỉnh Cao Bằng và ATK Định Hóa – tỉnh Thái Nguyên góp phần tăng thêm hiệu quả trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu quê hương, gắn bó của đảng viên và quần chúng tại Chi bộ.

Đối với công tác Đảng, Chi bộ luôn quan tâm, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đảng viên thông qua thực hiện các chuyên đề sinh hoạt chính trị tư tưởng, học tập phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, định kỳ đánh giá kết quả và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã phát triển thêm 03 Đảng viên mới, tiếp nhận 01 đồng chí chuyển sinh hoạt về Chi bộ và cử 11 quần chúng ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Chi ủy Chi bộ Khối Nhân sự - Văn phòng và Truyền thông tiếp tục đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022 - 2025 với các nội dung trọng tâm: Tiếp tục phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa trong nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chất lượng nhân lực, năng lực quản trị điều hành; đổi mới phương thức và nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ; Tiếp tục bổi dưỡng, nâng cao hơn nữa chất lượng nhân sự của OceanBank, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh; Đẩy mạnh nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về đạo đức, lối sống, kỷ cương, kỷ luật.

Đại hội đã thông qua kết quả Bầu cử Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ. Theo đó, 04 đồng chí: Nguyễn Văn Thông, Phạm Đức Thuận, Lê Thị Minh Ngọc, Trịnh Hoàng Giang đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào BCH Chi bộ. Các đồng chí Nguyễn Văn Thông và Phạm Đức Thuận được Đại hội tín nhiệm bầu lại làm Bí thư Chi bộ và Phó Bí thư Chi bộ Khối NS-VP&TT.

Trong không khí sôi nổi, làm việc với tinh thần khẩn trương, tập trung, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Khối Nhân sự - Văn phòng và Truyền thông nhiệm kì 2022 - 2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp,  đáp ứng niềm tin và nguyện vọng của cán bộ, Đảng viên và người lao động trong Chi bộ.

Lên đầu trang