Quick Link

Network

View detail

Biểu lãi suất tiền gửi thanh toán cho tổ chức kinh tế

Biểu lãi suất tiền gửi thanh toán cho tổ chức kinh tế (Không bao gồm tổ chức tín dụng và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài) Áp dụng từ ngày 25/05/2021

STT

Loại ngoại tệ

Lãi suất (%/năm)

1

CAD

0

2

AUD

0

3

EUR

0

4

GBP

0

5

JPY

0

6

SGD

0

7

AED

0

To top