Thông tin tuyển dụng

Nội dung công việc Địa điểm
làm việc
Ngày đăng
tuyển dụng
Ngày hết hạn
Thông báo tuyển dụng vị trí Phó Giám đốc phòng Giao dịch (cấp 1 nhỏ) kiêm Quản lý Bộ phận Khách hàng Bán lẻ Hà Nội, Hồ Chí Minh 16/06/2022 31/12/2022
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Bảo hiểm - Khối Ngân hàng Bán lẻ Hà Nội 27/09/2022 31/12/2022
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển kinh doanh - Khối Ngân hàng bán lẻ (HO) Hà Nội 18/08/2022 15/10/2022
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ - Khối Ngân hàng Bán lẻ (Chuyên viên trực tổng đài Hotline) (HO) Hà Nội 23/11/2021 31/10/2022
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định tài sản bảo đảm - Khối Thẩm định tín dụng (Hội sở chính) Hà Nội 31/03/2022 15/06/2022
Thông báo tuyển dụng vị trí Phó giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và CN Quảng Ngãi Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi 16/06/2022 31/07/2022
Thông báo tuyển dụng Giám đốc/ Phó giám đốc khách hàng Bán lẻ tại các Chi nhánh/Phòng Giao dịch Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Quảng Ninh 14/06/2022 30/06/2022
Thông báo tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Thẩm định tín dụng Doanh nghiệp - Khối Thẩm định tín dụng Hà Nội 25/11/2021 15/06/2022
Thông báo tuyển dụng các vị trí Chuyên viên thuộc Khối Nguồn vốn và Đầu tư Hà Nội 15/10/2021 30/11/2021
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản trị rủi ro thị trường - Khối Quản trị rủi ro Hà Nội 27/09/2021 30/10/2021
Lên đầu trang