Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Tiết kiệm thường

Áp dụng từ 22/03/2024 Lãi suất tiền USD áp dụng từ 24/12/2021

Áp dụng từ 22/03/2024

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM THƯỜNG

 

THỜI HẠNLÃI SUẤT (%/năm)
 Lãi suất cuối kìUSD
Tại quầy Online
Không kỳ hạn 0.50 0.50 0.00
1 tuần 0.50 0.50 0.00
2 tuần 0.50 0.50 0.00
3 tuần 0.50 0.50 0.00
01 tháng 2.60 2.60 0.00
02 tháng 2.60 2.60 0.00
03 tháng 3.10 3.10 0.00
04 tháng 3.00 3.00 0.00
05 tháng 3.00 3.00 0.00
06 tháng 3.80 3.90 0.00
07 tháng 3.80 3.90 0.00
08 tháng 3.80 3.90 0.00
09 tháng 4.00 4.10 0.00
10 tháng 4.00 4.10 0.00
11 tháng 4.00 4.10 0.00
12 tháng 4.80 4.90 0.00
13 tháng 4.80 4.90 0.00
15 tháng 4.80 4.90 0.00
18 tháng 5.10 5.20 0.00
24 tháng 5.10 5.20 0.00
36 tháng 5.10 5.20 0.00

Ghi chú : Đối với tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tài khoản thanh toán, vốn chuyên dùng áp dụng bằng mức lãi suất Không kỳ hạn của biểu lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm lãi trả cuối kỳ.

Lưu ý: Đây là mức lãi suất tối đa, chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch OceanBank để biết thêm chi tiết.

 

               

Lên đầu trang