Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Gửi góp siêu linh hoạt tại quầy

Áp dụng từ ngày 22/03/2024

BIỂU LÃI SUẤT GỬI GÓP SIÊU LINH HOẠT TẠI QUẦY

Áp dụng từ ngày 22/03/2024

THỜI HẠN GỬI TIỀN THỰC TẾ CỦA TỪNG LẦNThời hạn của Tài khoản Tiết kiệm
 3 tháng 6 tháng 9 tháng1 năm2 năm3 năm4 năm5 năm
Dưới 1 tháng 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
01 tháng 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60
02 tháng 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60
03 tháng 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10
04 tháng - 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
05 tháng - 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
06 tháng - 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
07 tháng - - 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
08 tháng - - 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
09 tháng - - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
10 tháng - - - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
11 tháng - - - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
12 tháng - - - 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80
13 tháng - - - - 4.80 4.80 4.80 4.80
15 tháng - - - - 4.80 4.80 4.80 4.80
18 tháng - - - - 5.10 5.10 5.10 5.10
24 tháng đến dưới 36 tháng - - - - 5.10 5.10 5.10 5.10
36 tháng trở lên - - - - - 5.10 5.10 5.10

Ghi chú : Các Tài khoản tiết kiệm theo các sản phẩm: Tích luy an cư, Yêu thương cho con, Gửi góp siêu linh hoạt áp dụng mức lãi suất tại biểu này cho từng lần gửi tiền tương ứng theo thời hạn gửi tiền từng lần

Lưu ý: Đây là mức lãi suất tối đa, chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch OceanBank để biết thêm chi tiết.

Lên đầu trang