Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Biểu lãi suất huy động tiền gửi cho tổ chức kinh tế

Biểu lãi suất huy động tiền gửi cho tổ chức kinh tế (Không bao gồm tổ chức tín dụng và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài) Áp dụng từ ngày 15/02/2024 (cho lãi suất VNĐ) và từ ngày 28/9/2015 (cho lãi suất USD)

Biểu lãi suất huy động tiền gửi cho tổ chức kinh tế 

(Không bao gồm tổ chức tín dụng và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài)

Áp dụng từ ngày 15/02/2024

KỲ HẠNLÃI SUẤT (%/năm)
VNĐUSD
Lĩnh lãi cuối kỳLĩnh lãi đầu kỳLĩnh lãi hàng thángLĩnh lãi hàng quý 
TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng. 0.20       0
Over Night 0.20       0
1 tuần 0.20       0
2 tuần 0.20       0
3 tuần 0.20       0
01 tháng 1.70 1.67     0
02 tháng 1.70 1.67 1.69   0
03 tháng 2.00 1.96 1.99   0
04 tháng 2.00 1.96 1.99   0
05 tháng 2.00 1.96 1.99   0
06 tháng 3.00 2.91 2.98   0
07 tháng 3.00 2.91 2.98   0
08 tháng 3.00 2.91 2.97   0
09 tháng 3.00 2.91 2.97   0
10 tháng 3.00 2.91 2.96   0
11 tháng 3.00 2.91 2.96   0
12 tháng 4.20 4.03 4.12 4.13 0
24 tháng 4.20 4.03 4.03 4.05 0

Lưu ý: Đây là mức lãi suất tối đa, chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch OceanBank để biết thêm chi tiết.

Lên đầu trang