Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn dành cho KHCN

Áp dụng từ ngày 05/06/2024

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Áp dụng từ ngày 05/06/2024

THỜI HẠN GỬI TIỀN THỰCLÃI SUẤT VNĐ (%/năm)LÃI SUẤT USD (%/năm)
Dưới 30 ngày 0.50 0.00
Từ 30 đến 59 ngày 3.40 0.00
Từ 60 đến 89 ngày 3.40 0.00
Từ 90 đến 119 ngày 3.80 0.00
Từ 120 đến 149 ngày 3.80 0.00
Từ 150 đến 179 ngày 3.80 0.00
Từ 180 đến 209 ngày 4.40 0.00
Từ 210 đến 239 ngày 4.40 0.00
Từ 240 đến 269 ngày 4.40 0.00
Từ 270 đến 299 ngày 4.50 0.00
Từ 300 đến 329 ngày 4.50 0.00
Từ 330 đến 359 ngày 4.50 0.00
Từ 360 đến 389 ngày 5.30 0.00
Từ 390 đến 449 ngày 5.30 0.00
Từ 450 đến 539 ngày 5.40 0.00
Từ 540 đến 719 ngày 5.80 0.00
Từ 720 đến 899 ngày 5.90 0.00
Từ 900 đến 1079 ngày 5.90 0.00
Từ 1080 đến 1259 ngày 6.00 0.00
Từ 1260 đến 1439 ngày 6.00 0.00
Từ 1440 đến 1619 ngày 6.00 0.00
Từ 1620 ngày trở lên 6.00 0.00

Lưu ý: Đây là mức lãi suất tối đa, chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch OceanBank để biết thêm chi tiết.

Lên đầu trang