Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Lãi suất huy động heo đất 4.0

Áp dụng từ ngày 22/03/2024

Áp dụng từ ngày 22/03/2024

 

THỜI HẠN GỬI TIỀN THỰC TẾ CỦA TỪNG LẦNThời hạn của Tài khoản Tiết kiệm
 3 tháng 6 tháng 9 tháng1 năm2 năm3 năm4 năm5 năm
Dưới 1 tháng 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
01 tháng 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60
02 tháng 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60
03 tháng 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10
04 tháng - 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
05 tháng - 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
06 tháng - 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90
07 tháng - - 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90
08 tháng - - 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90
09 tháng - - 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10
10 tháng - - - 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10
11 tháng - - - 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10
12 tháng - - - 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90
13 tháng - - - - 4.90 4.90 4.90 4.90
15 tháng - - - - 4.90 4.90 4.90 4.90
18 tháng - - - - 5.20 5.20 5.20 5.20
24 tháng đến dưới 36 tháng - - - - 5.20 5.20 5.20 5.20
36 tháng trở lên - - - - - 5.20 5.20 5.20

Lưu ý: Đây là mức lãi suất tối đa, chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch OceanBank để biết thêm chi tiết.

Lên đầu trang