Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Biểu lãi suất tiền gửi thanh toán cho tổ chức kinh tế

Biểu lãi suất tiền gửi thanh toán cho tổ chức kinh tế (Không bao gồm tổ chức tín dụng và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài) Áp dụng từ ngày 25/05/2021

Biểu lãi suất tiền gửi thanh toán cho tổ chức kinh tế

(Không bao gồm tổ chức tín dụng và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài)

Áp dụng từ ngày 25/05/2021

STT

Loại ngoại tệ

Lãi suất (%/năm)

1

CAD

0

2

AUD

0

3

EUR

0

4

GBP

0

5

JPY

0

6

SGD

0

7

AED

0

Lên đầu trang