Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Biểu lãi suất tiền gửi thanh toán cho Khách hàng Cá nhân

Biểu lãi suất tiền gửi thanh toán cho khách hàng cá nhân Áp dụng từ ngày 25/05/2021

Biểu lãi suất tiền gửi thanh toán cho khách hàng cá nhân

Áp dụng từ ngày 25/05/2021

STT

Loại ngoại tệ

Lãi suất (%/năm)

1

CAD

0

2

AUD

0

3

EUR

0

4

GBP

0

5

JPY

0

6

SGD

0

7

AED

0

 

Lên đầu trang