Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Biểu lãi suất tiền gửi thanh toán cho Tổ chức tín dụng và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài

Biểu lãi suất tiền gửi thanh toán cho Tổ chức tín dụng và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài Áp dụng từ ngày 24/10/2022

Biểu lãi suất tiền gửi thanh toán cho Tổ chức tín dụng và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài

Áp dụng từ ngày 31/08/2021

STT

Loại tiền

Lãi suất (%/năm)

1

VND

0,2

2

USD

0

3

CAD

0

4

AUD

0

5

EUR

0

6

GBP

0

7

JPY

0

8

SGD

0

9

AED

0

Lên đầu trang