Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Lãi suất cơ sở cho vay đối với khách hàng bán lẻ

Áp dụng từ ngày 01/12/2023

Thời hạn cho vay

Lãi suất cơ sở

Khoản vay ≤ 06 tháng

5,6%/năm

06 tháng < Khoản vay ≤ 12 tháng

6,1%/năm

Khoản vay > 12 tháng

6,3%/năm

Lên đầu trang