Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Lãi suất cơ sở cho vay đối với khách hàng bán lẻ

Áp dụng từ ngày 22/04/2024

Thời hạn cho vay

Lãi suất cơ sở

Khoản vay ≤ 06 tháng

4,2%/năm

06 tháng < Khoản vay ≤ 12 tháng

5,7%/năm

Khoản vay > 12 tháng

6,4%/năm

Lên đầu trang