Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Lãi suất cơ sở đối với khách hàng tổ chức

Áp dụng từ ngày 27/11/2023

Lãi suất cơ sở VND

Kỳ hạn khoản cấp tín dụng

Lãi suất cơ sở

Khoản vay ≤ 06 tháng

5,4%/năm

06 tháng < Khoản vay ≤ 12 tháng

5,7%/năm

Khoản vay > 12 tháng

5,7%/năm

Lãi suất cơ sở USD

Kỳ hạn khoản cấp tín dụng

Lãi suất cơ sở

Khoản vay ≤ 06 tháng

0%/năm

06 tháng < Khoản vay ≤ 12 tháng

0%/năm

Khoản vay > 12 tháng

0%/năm

Lãi suất cơ sở sẽ thay đổi và được cập nhật trong từng thời kỳ

Lên đầu trang