17/12/2021

Thẻ ATM OceanBank đang lưu hành tiếp tục có hiệu lực sau 31/12/2021

Căn cứ nội dung văn bản số 8458/NHNN-TT ngày 30/11/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chíp nội địa, OceanBank xác nhận giao dịch của thẻ từ ghi nợ nội địa (thẻ ATM) OceanBank vẫn được thực hiện bình thường, thông suốt, an toàn trên các kênh giao dịch ATM, POS và các kênh giao dịch điện tử khác sau ngày 31/12/2021.

OceanBank trân trọng thông báo tới Quý Khách!

Hotline: 1800 58 88 15

 

To top