Ngân hàng cá nhân

Tiết kiệm trả lãi định kỳ

Giới thiệu

Tiết kiệm trả lãi định kỳ là hình thức gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn, theo đó, khách hàng được lĩnh lãi định kỳ hàng tháng, hàng quý để phục vụ nhu cầu tài chính thường xuyên của cá nhân và gia đình. Phần gốc của khoản tiền gửi sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn.

Tiện ích sản phẩm

•  Lĩnh lãi định kỳ hàng tháng/quý. Hệ thống phần mềm của OceanBank tự động trả lãi định kỳ vào tài khoản thanh toán của khách hàng.

•  Lãi suất cạnh tranh.

•  Được cầm cố TTK để vay vốn, bảo lãnh, chuyển giao Quyền sở hữu,....

•  Hỗ trợ xác nhận số dư tiền gửi tại thời điểm khách hàng yêu cầu. 

Đặc điểm sản phẩm

•  Áp dụng: Khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam.

•  Loại tiền gửi: VND.

•  Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VND.

•  Thời hạn gửi: 

-   Tiết kiệm lĩnh lãi hàng tháng: 2-12 tháng;

-   Tiết kiệm lĩnh lãi hàng quý: 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng.

•  Hình thức gửi tiết kiệm: tại Điểm giao dịch của OceanBank. 

•  Lãi suất áp dụng: Theo quy định của OceanBank trong từng thời kỳ.

•  Phương thức trả lãi: Trả lãi định kỳ hàng tháng/quý.

• Công thức tính lãi:

Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (%/năm) x Số ngày gửi thực tế/365

•  Tái tục tự động khi đến hạn theo thời hạn ban đầu hoặc thời hạn ngắn hơn liền kề.

•  Được hưởng lãi không kỳ hạn cho kỳ gửi tất toán trước hạn.

•  Không áp dụng rút trước hạn 1 phần gốc đối với loại hình này

Hồ sơ thủ tục

•  Giấy gửi tiền tiết kiệm (theo  mẫu OceanBank).

•  Giấy tờ tùy thân: CCCD/CMND/Hộ chiếu.

•  Thủ tục giao dịch tiền gửi tiết kiệm tại ĐÂY

Hỏi và đáp

•  Thời điểm nhận  khoản tiền gửi trả lãi định kỳ của tôi là khi nào?

OceanBank trả lãi khoản tiền gửi trả lãi định kỳ vào tài khoản thanh toán của KH vào ngày thanh toán lãi định kỳ.

•  Tôi có được tất toán trước hạn?

KH được tất toán trước hạn khoản tiền gửi. Trường hợp KH rút TGTK trước hạn: KH sẽ được hưởng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất do OceanBank công bố tại thời điểm rút trước hạn, tiền lãi được tính trên số ngày gửi thực tế tại OceanBank. Nếu tổng tiền lãi đã lĩnh định kỳ trước đó nhiều hơn số tiền lãi không kỳ hạn mà KH được hưởng, OceanBank sẽ truy thu lại phần chênh lệch trước khi trả gốc và lãi cho KH.

•  Nếu tôi lựa chọn phương thức nhận lại định kỳ, thì tôi nhận lãi định kỳ bằng cách nào?

Lãi của khoản tiền tiết kiệm trả lãi định kỳ được OceanBank chuyển vào tài khoản thanh toán của KH vào ngày thanh toán lãi định kỳ.

•   Tôi cần làm những thủ tục gì để gửi tiền gửi có kỳ hạn tại quầy?

Khách hàng cần xuất trình giấy tờ tùy thân (CCCD/CMND/Hộ chiều còn thời hạn) khi đến làm thủ tục gửi tiền gửi có kỳ hạn tại quầy.

•   Nếu tôi quên không tất toán tiền gửi có kỳ hạn thì OceanBank sẽ xử lý khoản tiền gửi của tôi như thế nào?

          Vào ngày đến hạn của khoản TGCKH tùy theo nội dung ký kết tại thỏa thuận tiền gửi (TTTG) việc kéo dài thời hạn gửi tiền của KH được thực hiện theo một trong hai phương án sau:

+         Trường hợp vào ngày đến hạn nếu KH có đủ điều kiện để kéo dài thời hạn gửi tiền theo quy định: Oceanbank sẽ nhập lãi vào gốc và tự động tái tục với thời hạn gửi tiền mới tương ứng với thời hạn gửi tiền ban đầu (hoặc ngắn hơn liền kề trong trường hợp OceanBank chấm dứt triển khai thời hạn tiền gửi tương đương với thời hạn gửi tiền ban đầu).

+         Trường hợp KH không đủ điều kiện để kéo dài thời gian gửi tiền theo quy định của OceanBank, vào ngày đến hạn của khoản TGCKH, toàn bộ số tiền gốc và lãi sẽ được chuyển vào TKTT của KH mở tại OceanBank.

•   Tôi có thể tất toán khoản TGCKH ở chi nhánh khác chi nhánh gửi tiền không?

Khách hàng có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của OceanBank để thực hiện tất toán khoản TGCKH.

•   Tôi phải làm gì nếu mất thỏa thuận tiền gửi?

Khi phát hiện  mất thẻ tiết kiệm, Quý khách ra điểm giao dịch của OceanBank để khai báo tình trạng mất sổ tiết kiệm. OceanBank không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại xảy ra do KH chưa kịp khai báo hoặc mới khai báo mất thẻ tiết kiệm trong vòng 03 giờ giao dịch kể từ khi Oceanbank nhận được “Giấy báo mất TTK”.

•   Trường hợp ngày đến hạn trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, số tiền lãi của khách hàng được tính thế nào?

Trường hợp ngày đến hạn thanh toán lãi định kỳ rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ thì lãi sẽ được chuyển vào tài khoản thanh toán của KH vào ngày làm việc tiếp theo liền sau ngày nghỉ, ngày lễ.

 

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15