Ngân hàng cá nhân

Tiền gửi có kỳ hạn

Giới thiệu

Tiền gửi có kỳ hạn là khoản tiền gửi của Khách hàng trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận giữa khách hàng và OceanBank với nguyên tắc hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho khách hàng.

Tiện ích sản phẩm

•  Thời hạn gửi tiền linh hoạt. 

•  Lãi suất cạnh tranh.

•  Được cầm cố để vay vốn, xác nhận số dư, chuyển giao Quyền sở hữu,....

Đặc điểm sản phẩm

•  Áp dụng:

-    Công dân Việt Nam (bao gồm cả người cư trú và người không cư trú);

-    Cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 6  tháng trở lên.

•  Khách hàng  gửi và nhận chi trả tiền gửi thông qua tài khoản thanh toán OceanBank. 

•  Loại tiền gửi: VND, USD. 

•  Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VND/ 50 USD.

•  Thời hạn gửi tiền: từ 30 ngày đến 1800 ngày.

•  Lãi suất áp dụng:  Cố định trong suốt thời hạn gửi tiền, mức lãi suất theo quy định của OceanBank trong từng thời kỳ. 

•  Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ, một lần vào ngày đáo hạn.

•  Hình thức gửi tiền: tại điểm giao dịch của OceanBank. 

• Công thức tính lãi:

 Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (%/năm) x Số ngày gửi thực tế/365

•  Tái tục tự động khi đến hạn theo thời hạn ban đầu hoặc thời hạn ngắn hơn liền kề. 

•  Được hưởng lãi không kỳ hạn cho kỳ gửi tất toán trước hạn.

Hồ sơ thủ tục

• Giấy tờ tùy thân: CCCD/CMND/Hộ chiếu.

• OceanBank và khách hàng sẽ ký Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn.

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15