Ngân hàng cá nhân

Tiền gửi có kỳ hạn

Giới thiệu

Tiền gửi có kỳ hạn là khoản tiền gửi của Khách hàng trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận giữa khách hàng và OceanBank với nguyên tắc hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho khách hàng.

Tiện ích sản phẩm

•  Thời hạn gửi tiền linh hoạt. 

•  Lãi suất cạnh tranh.

•  Được cầm cố để vay vốn, xác nhận số dư, chuyển giao Quyền sở hữu,....

Đặc điểm sản phẩm

•  Áp dụng:

-    Công dân Việt Nam (bao gồm cả người cư trú và người không cư trú);

-    Cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 6  tháng trở lên.

•  Khách hàng  gửi và nhận chi trả tiền gửi thông qua tài khoản thanh toán OceanBank. 

•  Loại tiền gửi: VND, USD. 

•  Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VND/ 50 USD.

•  Thời hạn gửi tiền: từ 30 ngày đến 1800 ngày.

•  Lãi suất áp dụng:  Cố định trong suốt thời hạn gửi tiền, mức lãi suất theo quy định của OceanBank trong từng thời kỳ. 

•  Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ, một lần vào ngày đáo hạn.

•  Hình thức gửi tiền: tại điểm giao dịch của OceanBank. 

• Công thức tính lãi:

 Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (%/năm) x Số ngày gửi thực tế/365

•  Tái tục tự động khi đến hạn theo thời hạn ban đầu hoặc thời hạn ngắn hơn liền kề. 

•  Được hưởng lãi không kỳ hạn cho kỳ gửi tất toán trước hạn.

•  Không áp dụng rút trước hạn 1 phần gốc đối với loại hình này

Hồ sơ thủ tục

• Giấy tờ tùy thân: CCCD/CMND/Hộ chiếu.

• OceanBank và khách hàng sẽ ký Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn.

Hỏi và đáp

•  Số tiền gửi tối thiểu là bao nhiêu?

-          Số tiền gửi tối thiểu theo từng loại tiền, cụ thể:

+         Đối với VND: 500.000 VND (Năm trăm ngàn đồng chẵn);

+         Đối với USD: 50 USD (Năm mươi Đô la Mỹ);

+         Đối với các ngoại tệ khác do Cấp có thẩm quyền quyết định trong từng thời kỳ: bằng với mức quy định tối thiểu tương đương nhưng không thấp hơn 500.000 VND (theo mức tỷ giá mua chuyển khoản do OceanBank niêm yết tại thời điểm gửi tiền)

•   Kỳ hạn gửi tiền tiết kiệm trả lãi định kỳ tối đa là bao nhiêu ?

Kỳ hạn gửi tiền tiết kiệm trả lãi định kỳ tối đa là 36 tháng

•   Tôi cần làm những thủ tục gì để gửi tiền gửi có kỳ hạn tại quầy?

Khách hàng cần xuất trình giấy tờ tùy thân (CCCD/CMND/Hộ chiều còn thời hạn) khi đến làm thủ tục gửi tiền gửi có kỳ hạn tại quầy.

•   Nếu tôi quên không tất toán tiền gửi có kỳ hạn thì OceanBank sẽ xử lý khoản tiền gửi của tôi như thế nào?

          Vào ngày đến hạn của khoản TGCKH tùy theo nội dung ký kết tại thỏa thuận tiền gửi (TTTG) việc kéo dài thời hạn gửi tiền của KH được thực hiện theo một trong hai phương án sau:

+         Trường hợp vào ngày đến hạn nếu KH có đủ điều kiện để kéo dài thời hạn gửi tiền theo quy định: Oceanbank sẽ nhập lãi vào gốc và tự động tái tục với thời hạn gửi tiền mới tương ứng với thời hạn gửi tiền ban đầu (hoặc ngắn hơn liền kề trong trường hợp OceanBank chấm dứt triển khai thời hạn tiền gửi tương đương với thời hạn gửi tiền ban đầu).

+         Trường hợp KH không đủ điều kiện để kéo dài thời gian gửi tiền theo quy định của OceanBank, vào ngày đến hạn của khoản TGCKH, toàn bộ số tiền gốc và lãi sẽ được chuyển vào TKTT của KH mở tại OceanBank.

•   Tôi có thể tất toán khoản TGCKH ở chi nhánh khác chi nhánh gửi tiền không?

Khách hàng có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của OceanBank để thực hiện tất toán khoản TGCKH.

•   Tôi phải làm gì nếu mất thỏa thuận tiền gửi?

Trường hợp TTTG của khách hàng bị mất, KH có nhu cầu cấp lại bản sao TTTG thì đến điểm giao dịch mở TGCKH để thực hiện.

•   Trường hợp ngày đến hạn trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, số tiền lãi của khách hàng được tính thế nào?

Nếu ngày đến hạn của khoản tiền gửi trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, số tiền lãi của KH vẫn được tính đúng đến ngày đến hạn theo lãi suất áp dụng tại thời điểm gửi tiền hoặc thời điểm bắt đầu một thời hạn gửi tiền mới (trường hợp tái tục TGCKH).

Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15