Ngân hàng cá nhân

Tiền gửi có kỳ hạn

Giới thiệu

Tiền gửi có kỳ hạn là loại hình tiền gửi dành cho KH cá nhân bao gồm: cá nhân nước ngoài, công dân Việt Nam (bao gồm cả người cư trú và người không cư trú). Khi gửi tiền KH sẽ ký kết thỏa thuận tiền gửi cùng các điều kiện điều khoản có liên quan với OceanBank.

Tiện ích sản phẩm

•  Nhiều thời hạn linh hoạt theo ngày.

•  Lãi suất cạnh tranh.

•  Được cầm cố để vay vốn, bảo lãnh, chuyển giao QSH,....

•  Hình thức gửi tiền: tại quầy giao dịch của OceanBank.

•  Đa dạng các loại tiền gửi: VND; USD.

•  Hỗ trợ xác nhận số dư tiền gửi tại thời điểm KH yêu cầu.

Đặc điểm sản phẩm

•  Điều kiện đối với KH:

Công dân Việt Nam (bao gồm cả người cư trú và người không cư trú);

Cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 6 (sáu) tháng trở lên.

•  Đối với KH cá nhân là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hoặc chưa đủ 15 tuổi thực hiện việc gửi, nhận chi trả TGCKH thông qua người đại diện theo pháp luật; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật thực hiện việc gửi, nhận chi trả TGCKH thông qua người giám hộ (người đại diện theo pháp luật, người giám hộ gọi chung là người đại diện theo pháp luật).

•  Đối với KH cá nhân là người nước ngoài, thời hạn gửi tiền tối đa (tính tại thời điểm gửi tiền hoặc thời điểm tái tục) bằng thời hạn hiệu lực còn lại của thị thực hoặc các giấy tờ khác xác định thời hạn được phép cư trú tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

• KH gửi và nhận chi trả tiền gửi thông qua tài khoản thanh toán của chính KH mở tại OceanBank.

•  Không giới hạn số lượng KH gửi tiền chung.

•  Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VND/ 50 USD.

•  Thời hạn gửi: từ 30 ngày đến 1800 ngày.

•  Lãi suất áp dụng: Theo quy định của OceanBank trong từng thời kỳ.

•  Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ, một lần vào ngày đáo hạn.

• Công thức tính lãi:

 Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (%/năm) x Số ngày gửi thực tế/365

•  Tái tục tự động khi đến hạn theo thời hạn ban đầu hoặc thời hạn ngắn hơn liền kề.

•  Được hưởng lãi không kỳ hạn cho kỳ gửi tất toán trước hạn.

Hồ sơ thủ tục

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15