Ngân hàng cá nhân

Cho vay cầm cố tiền gửi tiết kiệm tại Oceanbank

Giới thiệu

Sử dụng tiền gửi tiết kiệm/ Số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán/ tiền gửi có kỳ hạn và các khoản tiền gửi khác của khách hàng tại Oceanbank làm tài sản đảm bảo.

Tiện ích sản phẩm

•  Thời gian cho vay:

-  Tối đa bằng thời hạn còn lại của Tiền gửi cầm cố.

-  Trường hợp cầm cố nhiều khoản tiền gửi: tối đa bằng thời hạn còn lại của khoản tiền gửi có thời hạn còn lại dài nhất kể từ ngày cầm cố.

•  Thời gian phê duyệt và giải ngân nhanh chóng 

•  Mức cho vay: Tối đa 100% giá trị Tiền gửi.

Đặc điểm sản phẩm

•  Áp dụng:  Là các khách hàng cá nhân là chủ sở hữu thẻ tiết kiệm/tiền gửi có kỳ hạn/số dư trên TKTT do OceanBank phát hành

•  Điều kiện đối với tiền gửi nhận cầm cố

- Tiền gửi cầm cố phải do OceanBank phát hành

- Tiền gửi cầm cố thuộc quyền sở hữu/sở hữu chung hợp pháp của người cầm cố, không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị phong tỏa hạn chế quyền sở hữu

-  Tiền gửi được cầm cố chưa đến hạn thanh toán

•  Loại tiền cho vay: Đồng Việt Nam 

Hồ sơ thủ tục

•  Giấy để nghị vay vốn: Theo mẫu của Ngân hàng

•  CMND/Hộ chiếu/giấy tờ tương đương của khách hàng

•  Tiền gửi dự định được cầm cố

Hỏi và đáp

 

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15