Ngân hàng cá nhân

Tiết kiệm thông minh Smartsaving

Giới thiệu

Tiết kiệm thông minh - Smart Savings là loại hình tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam, trong đó khách hàng được quyền chủ động lựa chọn thời hạn gửi theo ngày cho khoản tiền gửi tiết kiệm theo nhu cầu và kế hoạch tài chính của khách hàng.

Tiện ích sản phẩm

•  Thời hạn gửi tiền linh hoạt theo ngày.

•  Lãi suất hấp dẫn và  cạnh tranh. 

•  Được cầm cố TTK để vay vốn, bảo lãnh, chuyển giao quyền sở hữu,....

•  Hỗ trợ xác nhận số dư tiền gửi tại thời điểm KH yêu cầu. 

Đặc điểm sản phẩm

•  Áp dụng: Khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam.

•  Loại tiền gửi: VND.

•  Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VND.

•  Thời hạn gửi: từ 30 ngày đến 1800 ngày.

•  Hình thức gửi tiết kiệm: tại Điểm giao dịch của OceanBank.

•  Lãi suất áp dụng: Theo quy định của OceanBank trong từng thời kỳ.

•  Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ.

• Công thức tính lãi:

Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (%/năm) x Số ngày gửi thực tế/365

•  Tái tục tự động khi đến hạn theo thời hạn ban đầu hoặc thời hạn ngắn hơn liền kề. 

•  Được hưởng lãi không kỳ hạn cho kỳ gửi tất toán trước hạn.

•  Không áp dụng rút trước hạn 1 phần gốc đối với loại hình này

Hồ sơ thủ tục

•  Giấy gửi tiền tiết kiệm (theo mẫu OceanBank).

•  Giấy tờ tùy thân: CCCD/CMND/Hộ chiếu. iền kề. 

•  Thủ tục giao dịch tiền gửi tiết kiệm giữa người gửi tiền và Oceanbank tại ĐÂY 

Hỏi và đáp

•  Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm Smart Savings có cho Khách hàng tất toán trước hạn không?

Khách hàng có thể rút trước hạn khoản tiền gửi tiết kiệm Smart Savings.Trường hợp KH tất toán trước hạn: KH sẽ được hưởng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất do OceanBank công bố tại thời điểm tất toán trước hạn, tiền lãi được tính trên số ngày gửi thực tế tại kỳ gửi tiền mà KH đề nghị tất toán trước hạn

•  Kỳ hạn của sản phẩm tiền gửi tiết kiệm Smart Savings có linh hoạt không?

Tiền gửi tiết kiệm Smart Savings có kỳ hạn gửi tiền linh hoạt từ 30 ngày đến 1800 ngày. Khách hàng được quyền chủ động lựa chọn thời hạn gửi tiền theo ngày phù hợp với nhu cầu và kế hoạch tài chính của khách hàng.

•   Tôi cần làm những thủ tục gì để gửi tiền gửi có kỳ hạn tại quầy?

          Khách hàng cần xuất trình giấy tờ tùy thân (CCCD/CMND/Hộ chiều còn thời hạn) khi đến làm thủ tục gửi tiền gửi có kỳ hạn tại quầy.

•   Nếu tôi quên không tất toán sổ tiết kiệm thì OceanBank sẽ xử lý khoản tiết kiệm của tôi như thế nào?

 

Trường hợp vào ngày đến hạn mà KH không đến OceanBank để thực hiện thủ tục tất toán thì:  Số tiền lãi sẽ được OceanBank nhập vào gốc và tự động tái tục với thời hạn mới tương ứng thời hạn ban đầu của TGTK hoặc ngắn hơn liền kề trong trường hợp không có thời hạn tương ứng với thời hạn ban đầu của TGTK. Mức lãi suất được áp dụng cho khoản tiền gửi tái tục là lãi suất theo Biểu lãi suất Tiết kiệm thông minh – Smart savings do OceanBank công bố tại thời điểm bắt đầu một thời hạn mới; hoặc;

Trường hợp vào ngày đến hạn mà KH không đến OceanBank để thực hiệloại hình tiết kiệm này, OceanBank sẽ chuyển tiếp khoản TGTK (bao gồm gốc và lãi) sang loại hình tiết kiệm trả lãi cuối kỳ với thời hạn mới tương ứng với thời hạn ban đầu của TGTK hoặc ngắn hơn liền kề trong trường hợp không có thời hạn tương ứng với thời hạn ban đầu của TGTK. Mức lãi suất được áp dụng cho khoản tiền gửi tái tục là lãi suất theo Biểu lãi suất Tiết kiệm trả lãi cuối kỳ do OceanBank công bố tại thời điểm bắt đầu một thời hạn mới

•   Tôi có thể tất toán khoản TGCKH ở chi nhánh khác chi nhánh gửi tiền không?

Khách hàng có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của OceanBank để thực hiện tất toán khoản TGCKH.

•   Tôi phải làm gì nếu mất Sổ tiết kiệm?

 

Khi phát hiện  mất thẻ tiết kiệm, Quý khách ra điểm giao dịch của OceanBank để khai báo tình trạng mất sổ tiết kiệm. OceanBank không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại xảy ra do KH chưa kịp khai báo hoặc mới khai báo mất thẻ tiết kiệm trong vòng 03 giờ giao dịch kể từ khi Oceanbank nhận được “Giấy báo mất TTK”.

•   Trường hợp ngày đến hạn trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, số tiền lãi của khách hàng được tính thế nào?

Nếu ngày đến hạn của khoản tiền gửi trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, số tiền lãi của KH vẫn được tính đúng đến ngày đến hạn theo lãi suất áp dụng tại thời điểm gửi tiền hoặc thời điểm bắt đầu một thời hạn gửi tiền mới (trường hợp tái tục TGCKH).

 

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15