Ngân hàng cá nhân

Dịch vụ chuyển tiền đi trong nước

Giới thiệu

Chuyển tiền đi trong nước là dịch vụ chuyển tiền theo yêu cầu của khách hàng bằng cách nộp tiền mặt hoặc chuyển từ tài khoản mở tại OceanBank cho người hưởng tại OceanBank hoặc cho người hưởng nhận tại các tổ chức tín dụng khác ngoài hệ thống OceanBank.

Tiện ích sản phẩm

•  Chuyển tiền tới bất kỳ cá nhân, tổ chức nào trong nước một cách an toàn, nhanh chóng và linh hoạt.

•  Hình thức chuyển tiền đa dạng, linh hoạt – khách hàng không có tài khoản thanh toán tại OceanBank có thể chuyển tiền tại bất kỳ Điểm giao dịch nào của OceanBank trên toàn quốc.

•  Phí chuyển tiền cạnh tranh

•  Thời gian chuyển tiền nhanh nhất với công nghệ ngân hàng hiện đại và OceanBank tham gia nhiều kênh thanh toán khác nhau.

•  Quý khách được hỗ trợ kịp thời để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến dịch vụ thanh toán trong nước tại số Hotline 24/7 hoặc số Hotline tại các Điểm giao dịch của OceanBank trên toàn quốc. 

•  Quý khách có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của OceanBank để thực hiện chuyển tiền hoặc gửi lệnh chuyển tiền với dịch vụ ngân hàng trực tuyến của OceanBank

 

Đặc điểm sản phẩm

•  Loại tiền đi: VNĐ hoặc ngoại tệ (theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối).

•  Đối tượng sử dụng: Cá nhân người Việt Nam hoặc cá nhân người nước ngoài sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

•  Loại giao dịch:

+ Chuyển tiền trong hệ thống OceanBank: Chuyển khoản từ tài khoản thanh toán tại OceanBank dưới nhiều hình thức (Ủy nhiệm chi, Séc chuyển khoản…. hoặc gửi lệnh chuyển tiền với dịch vụ ngân hàng trực tuyến – Easy Online Banking, Easy OceanBank Mobile) hoặc nộp tiền mặt tại quầy để chuyển tiền. Người thụ hưởng sẽ được ghi có ngay lập tức vào tài khoản hoặc nhận tiền mặt tại bất cứ điểm giao dịch nào của OceanBank trên toàn quốc.

+ Chuyển tiền ngoài hệ thống OceanBank: Quý khách có hoặc không có tài khoản tại OceanBank đều có thể thanh toán, chuyển tiền đến cho người hưởng có hoặc không có tài khoản tại bất kỳ ngân hàng nào trong nước.

•  Hình thức giao dịch:

+ Chuyển khoản từ tài khoản mở tại OceanBank tại quầy giao dịch.

+ Chuyển bằng tiền mặt tại Bất kỳ Điểm giao dịch nào của OceanBank trên lãnh thổ Việt Nam.

+ Sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử của OceanBank: Easy Internet Banking; Easy OceanBank Mobile.

+ Chuyển tiền trên ATM

Hồ sơ thủ tục

Quý khách điền các thông tin cần thiết vào form mẫu chuyển tiền (sẵn có hoặc theo quy định) của OceanBank hoặc thực hiện lệnh chuyển tiền với dịch vụ ngân hàng trực tuyến

 

•  Chuyển tiền bằng tiền mặt: Giấy nộp tiền, Giấy chuyển tiền.

•  Chuyển tiền bằng chuyển khoản: Ủy nhiệm Chi, Ủy nhiệm thu, Séc chuyển khoản...

•  Tra soát lệnh chuyển tiền: Mẫu Giấy đề tra soát/điều chỉnh/hủy lệnh chuyển tiền (theo mẫu của OceanBank)

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15