Ngân hàng cá nhân

Tiết kiệm Online

Giới thiệu

Tiền gửi tiết kiệm online là khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn do KH chủ động thực hiện việc gửi và tất toán thông qua các kênh online của OceanBank mà không phải đến giao dịch trực tiếp tại Ngân hàng.

Tiện ích sản phẩm

•  Giao dịch 24/7 qua các kênh online của OceanBank như Internet Banking, Mobile Banking.

•  Không cần đến Điểm giao dịch của OceanBank. 

•  Lãi suất hấp dẫn, loại hình gửi tiền phong phú. 

•  Được cầm cố để vay vốn, bảo lãnh,....

•  Hỗ trợ xác nhận số dư tiền gửi tại thời điểm khách hàng yêu cầu.

Đặc điểm sản phẩm

•  Áp dụng: Khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam.

•  Loại tiền gửi: VND.

•  Lãi suất áp dụng: Theo quy định của OceanBank trong từng thời kỳ.

•  Hình thức gửi tiết kiệm: Qua các kênh online của OceanBank.

• Công thức tính lãi:

 Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (%/năm) x Số ngày gửi thực tế/365

•  Được hưởng lãi không kỳ hạn cho kỳ gửi tất toán trước hạn.

•  Các loại hình gửi tiền:

Loại hình

Thời hạn

Kéo dài thời hạn

Trả lãi cuối kỳ

1 tuần đến 36 tháng

Tái tục tự động khi đến hạn

Trả lãi định kỳ

2 tháng đến 36 tháng

Tái tục tự động khi đến hạn

•  OceanBank không phát hành TTK đối với các khoản tiền gửi được mở thông qua các kênh Online. 

•  Các Tài khoản tiết kiệm online không được chuyển giao quyền sở hữu hay ủy quyền thực hiện các giao dịch liên quan. 

•  Các Tài khoản tiết kiệm online chỉ được chi trả thông qua tài khoản thanh toán của chính khách hàng mở tại OceanBank 

•  Trường hợp vào ngày nghỉ, ngày lễ khách hàng thực hiện thành công thao tác Gửi/ Rút tiền Tiết kiệm Online thông qua các dịch vụ Ngân hàng điện tử thì giao dịch đó của KH sẽ được hệ thống OceanBank ghi nhận vào ngày làm việc tiếp theo.

•  Không áp dụng rút trước hạn 1 phần gốc đối với loại hình này

Hồ sơ thủ tục

•   Khách hàng cần đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của OceanBank để gửi tiết kiệm online và các tiện ích khác kèm theo. 
•   Số dư tiền gửi có sẵn trên tài khoản thanh toán của KH. 

Hỏi và đáp

•   Khách hàng có thể mở tiết kiệm Online tại quầy giao dịch không?

Khách hàng mở tiền gửi tiết kiệm online qua các kênh online của OceanBank có cung cấp tính năng gửi tiền online.

•   Lãi suất áp dụng với Tiết kiệm Online?

Lãi suất áp dụng theo Biểu lãi suất Tiền gửi tiết kiệm online do OceanBank công bố tại thời điểm KH gửi tiền online hoặc thời điểm bắt đầu một thời hạn mới (trường hợp tái tục khoản tiền gửi). Lãi suất tương ứng với từng loại hình tiền gửi và các thời hạn mà KH lựa chọn. Riêng đối với TGTK online gửi góp Siêu linh hoạt, số ngày gửi thực tế của từng khoản tiền gửi được quy đổi ra số tháng tương đương ở mức nào thì hưởng lãi suất ở mức tương ứng.

   Tiết kiệm Online có các thời hạn gửi như thế nào?

Thời hạn của khoản tiền gửi tiết kiệm online như sau:

+         Tiền gửi tiết kiệm online trả lãi cuối kỳ: từ 01 tuần đến 03 tuần/ từ 01 tháng đến 36 tháng.

+         Tiền gửi tiết kiệm online trả lãi hàng tháng: từ 02 tháng đến 36 tháng.

+         Tiền gửi tiết kiệm online trả lãi hàng quý: 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng.

+         Tiền gửi tiết kiệm online gửi góp siêu linh hoạt: Thời hạn của các khoản tiền gửi là khoảng thời gian kể từ ngày gửi tiền của mỗi lần gửi tiền đến ngày kết thúc thời hạn của tài khoản TGTK online gửi góp Siêu linh hoạt. Thời hạn của tài khoản TGTK online gửi góp Siêu linh hoạt bao gồm các thời hạn sau: 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng, 01 năm, 02 năm, 03 năm, 04 năm, 05 năm.

   Tôi có thể chuyển tiền từ Ngân hàng khác sang để mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm Online được không?

Khách hàng hoàn toàn có thể chuyển tiền từ ngân hàng khác về tài khoản thanh toán của quý khách tại OceanBank, đồng thời có đăng ký sử dụng ít nhất một trong các kênh online của Oceanbank có cung cấp tính năng gửi tiền online như: Easy OceanBank Mobile, Easy Internet Banking. Sau khi tài khoản thanh toán tại OceanBank có số dư, Khách hàng thực hiện thao tác mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm Online trên các kênh online.

   Tôi có thể sử dụng tài khoản tiết kiệm điện tử để vay vốn, bảo lãnh cho người khác vay vốn, chứng minh năng lực tài chính để du học không?

Khách hàng có thể sử dụng tài khoản tiết kiệm online để vay vốn, bảo lãnh và xác nhận số dư tiền gửi tại thời điểm khách hàng yêu cầu.

    Số tiền tối thiểu khi gửi tiết kiệm Online là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu khi gửi tiết kiệm Online là 500.000VNĐ

    Tiết kiệm Online có giới hạn tối đa số tiền gửi?

Tiền gửi tiết kiệm Online không giới hạn tối đa số tiền gửi.

    Tôi có thể mở tối đa bao nhiêu tài khoản tiết kiệm Online?

OceanBank không giới hạn số tài khoản tiền gửi tiết kiệm Online của khách hàng.

    Nếu tất toán trước hạn, tôi sẽ được hưởng lãi như thế nào?

Trường hợp KH tất toán trước hạn, KH sẽ được hưởng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất bằng đồng Việt Nam do OceanBank công bố tại thời điểm tất toán. Số tiền lãi được tính trên số ngày gửi thực tế tại kỳ gửi tiền mà KH đề nghị tất toán trước hạn. Trường hợp KH đã lĩnh lãi định kỳ nhiều hơn số lãi được hưởng khi rút trước hạn thì OceanBank sẽ truy thu lãi phần lãi chênh lệch trước khi trả gốc và lãi cho KH.

    Có thể tới điểm giao dịch để tất toán tài khoản tiền gửi tiết kiệm Online và nhận bằng tiền mặt luôn ko?

Khách hàng có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của OceanBank để tất toán tài khoản tiền gửi tiết kiệm online. Tiền gửi tiết kiệm online được chi trả vào tài khoản thanh toán của chính người gửi tiền mở tại OceanBank. Sau khi hoàn thiện quy trình tất toán tiền gửi tiết kiệm, KH có thể rút tiền mặt từ tài khoản thanh toán của mình.

    Nếu tôi quên không tất toán sổ tiết kiệm thì OceanBank sẽ xử lý khoản tiết kiệm của tôi như thế nào?

Trường hợp vào ngày đến hạn, Khách hàng không thực hiện các thủ tục tất toán thì:

+          Đối với TGTK online trả lãi cuối kỳ:OceanBank sẽ nhập lãi vào gốc và tự động tái tục với thời hạn mới tương ứng thời hạn ban đầu (hoặc ngắn hơn liền kề trong trường hợp không có thời hạn tương ứng với thời hạn ban đầu). Mức lãi suất cho khoản tiền gửi tái tục áp dụng theo Biểu lãi suất Tiền gửi tiết kiệm online của OceanBank tại thời điểm bắt đầu một thời hạn mới.

+         Đối với TGTK online trả lãi hàng tháng/hàng quý: OceanBank tự động tái tục toàn bộ số tiền gốc với thời hạn mới tương ứng thời hạn ban đầu (hoặc ngắn hơn liền kề trong trường hợp không có thời hạn tương ứng với thời hạn ban đầu). Mức lãi suất cho khoản tiền gửi tái tục áp dụng theo Biểu lãi suất Tiền gửi tiết kiệm online của OceanBank tại thời điểm bắt đầu một thời hạn mới

+         Đối với TGTK online gửi góp siêu linh hoạt: OceanBank tự động chuyển toàn bộ số tiền gốc và lãi sang hình thức TGTK online trả lãi cuối kỳ với thời hạn mới tương ứng thời hạn ban đầu của TGTK online gửi góp siêu linh hoạt (hoặc ngắn hơn liền kề trong trường hợp không có thời hạn tương ứng với thời hạn ban đầu). Mức lãi suất cho khoản TGTK online trả lãi cuối kỳ này áp dụng theo Biểu lãi suất Tiền gửi tiết kiệm online của OceanBank tại thời điểm bắt đầu một thời hạn mới.

 

Hướng dẫn gửi tiết kiệm online

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15