Ngân hàng cá nhân

Tiết kiệm Online

Giới thiệu

Tiền gửi tiết kiệm online là khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn do KH chủ động thực hiện việc gửi và tất toán thông qua các kênh online của OceanBank mà không phải đến giao dịch trực tiếp tại Ngân hàng.

Tiện ích sản phẩm

•  Giao dịch 24/7 qua các kênh online của OceanBank như Internet Banking, Mobile Banking.

•  Không cần đến Điểm giao dịch của OceanBank. 

•  Lãi suất hấp dẫn, loại hình gửi tiền phong phú. 

•  Được cầm cố để vay vốn, bảo lãnh,....

•  Hỗ trợ xác nhận số dư tiền gửi tại thời điểm khách hàng yêu cầu.

Đặc điểm sản phẩm

•  Áp dụng: Khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam.

•  Loại tiền gửi: VND.

•  Lãi suất áp dụng: Theo quy định của OceanBank trong từng thời kỳ.

•  Hình thức gửi tiết kiệm: Qua các kênh online của OceanBank.

• Công thức tính lãi:

 Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (%/năm) x Số ngày gửi thực tế/365

•  Được hưởng lãi không kỳ hạn cho kỳ gửi tất toán trước hạn.

•  Các loại hình gửi tiền:

Loại hình

Thời hạn

Kéo dài thời hạn

Trả lãi cuối kỳ

1 tuần đến 36 tháng

Tái tục tự động khi đến hạn

Trả lãi định kỳ

2 tháng đến 36 tháng

Tái tục tự động khi đến hạn

Heo đất 4.0

3;6;9 tháng và từ 1 đến 5 năm

Vào ngày đến hạn nếu khách hàng không thực hiện thủ tục tất toán thì toàn bộ số tiền bao gồm cả gốc và lãi ( nếu có ) sẽ đuợc tự động chuyển sang hình thức trả lãi cuối kỳ có thời hạn tuơng đuơng với thời hạn ban đầu của tài khoản Heo đất 4.0 hoặc sang thời hạn thấp hơn liền kề trong truờng hợp OceanBank dừng triển khai huy động tại thời hạn tuơng ứng với thời hạn ban đầu của tài khoản Heo đất 4.0

•  OceanBank không phát hành TTK đối với các khoản tiền gửi được mở thông qua các kênh Online. 

•  Các Tài khoản tiết kiệm online không được chuyển giao quyền sở hữu hay ủy quyền thực hiện các giao dịch liên quan. 

•  Các Tài khoản tiết kiệm online chỉ được chi trả thông qua tài khoản thanh toán của chính khách hàng mở tại OceanBank 

•  Trường hợp vào ngày nghỉ, ngày lễ khách hàng thực hiện thành công thao tác Gửi/ Rút tiền Tiết kiệm Online thông qua các dịch vụ Ngân hàng điện tử thì giao dịch đó của KH sẽ được hệ thống OceanBank ghi nhận vào ngày làm việc tiếp theo. 

Hồ sơ thủ tục

•   Khách hàng cần đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của OceanBank để gửi tiết kiệm online và các tiện ích khác kèm theo. 
•   Số dư tiền gửi có sẵn trên tài khoản thanh toán của KH. 

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15