Ngân hàng cá nhân

Thẻ ghi nợ Nội Địa Chip

Giới thiệu

Thẻ ghi nợ nội địa Chip (ATM Chip) là thẻ do OceanBank phát hành trong lãnh thổ Việt Nam, cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi số dư khả dụng trên tài khoản thanh toán của chủ thẻ mở tại OceanBank. Thẻ ATM Chip có khả năng lưu trữ và mã hóa thông tin với độ bảo mật cao và tích hợp công nghệ thanh toán không tiếp xúc giúp cho giao dịch được thực hiện nhanh chóng, an toàn, tiện lợi.

Tiện ích sản phẩm

-         Thanh toán không tiếp xúc, không cần nhập mã Pin (với tổng giá trị 3 lần giao dịch liên tiếp ≤ 1 triệu đồng) 

-         Bảo mật cao

-         Hạn mức giao dịch lớn

-         Rút tiền mặt/Chuyển khoản/In sao kê 05 giao dịch thực hiện gần nhất tại ATM

-         Thanh toán hàng hóa, dịch vụ qua POS tại các đơn vị chấp nhận thẻ

-         Thanh toán trực tuyến thông qua các ví điện tử/ứng dụng/website của các đơn vị chấp nhận thẻ

-         Sử dụng dịch vụ trả và nhận lương qua tài khoản thẻ an toàn và hiệu quả.

-         Tra cứu thông tin tài khoản

-         Các tiện ích khác do OceanBank cung cấp trong từng thời kỳ

Đặc điểm sản phẩm

Phân hạng thẻ ATM chip 

Hạng thẻ

Hạng Chuẩn
(Thẻ chính, Thẻ phụ)

Hạng VIP
(Thẻ chính, Thẻ phụ)

Số dư duy trì trong tài khoản thẻ

50.000 VND

50.000 VND

Hạn mức rút tiền mặt tại ATM

5.000.000 VND/lần

50.000.000 VND/ngày

(20 lần/ngày)

5.000.000 VND/lần

100.000.000 VND/ngày

(30 lần/ngày)

Hạn mức chuyển khoản tới số thẻ/ tài khoản trong hệ thống OceanBank tại ATM

50.000.000 VND/lần

100.000.000 VND/ngày

 

50.000.000 VND/lần

200.000.000 VND/ngày

 

Hạn mức chuyển khoản tới số thẻ/ tài khoản ngoài hệ thống OceanBank tại ATM

50.000.000 VND/lần

100.000.000 VND/ngày

 

50.000.000 VND/lần

200.000.000 VND/ngày

 

Hạn mức giao dịch tại ATM

200.000.000 VND/ngày

200.000.000 VND/ngày

Hạn mức giao dịch tại POS

100.000.000 VND/ngày

200.000.000 VND/ngày

Số lượng thẻ phụ đi kèm

Tối đa 03 thẻ

Tối đa 03 thẻ

Hồ sơ thủ tục

-         Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực

-         Mẫu đề nghị:

 

STT

Đối tượng

Mẫu

1

Khách hàng chưa có tài khoản thanh toán tại OceanBank

Đề nghị phát kiêm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán, dịch vụ cá nhân theo mẫu

2

Khách hàng đã có tài khoản thanh toán tại OceanBank đề nghị phát hành thẻ lần đầu/phát hành lại thẻ Chip

Đề nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng Thẻ ghi nợ nội địa theo mẫu

3

Khách hàng đang sử dụng thẻ từ và có nhu cầu chuyển đổi sang thẻ chip

Đề nghị chuyển đổi thẻ ghi nợ nội địa từ sang thẻ ghi nợ nội địa chip theo mẫu

 

Các hồ sơ, giấy tờ khác (nếu có) theo Quy định của OceanBank trong từng thời kỳ

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15

Các dịch vụ khác