Ngân hàng cá nhân

Tiền gửi có kỳ hạn rút gốc linh hoạt

Giới thiệu

Tiền gửi có kỳ hạn rút gốc linh hoạt là loại hình tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân bao gồm cả KH là người nước ngoài; người Việt Nam, người cư trú, người không cư trú. Khi gửi tiền KH sẽ ký kết thỏa thuận tiền gửi cùng các điều kiện điều khoản có liên quan với OceanBank.

Tiện ích sản phẩm

-         KH được rút một phần gốc trước hạn, phần gốc còn lại được giữ nguyên lãi suất.

-         Lãi suất cạnh tranh

-         Được cầm cố để vay vốn, bảo lãnh, chuyển giao QSH,…

-         Hình thức gửi tiền: tại quầy giao dịch của OceanBank.

-         Đa dạng các loại tiền gửi: VND.

-         Hỗ trợ xác nhận số dư tiền gửi tại thời điểm KH yêu cầu.

Đặc điểm sản phẩm

•  Điều kiện đối với người gửi tiền:

-         Công dân Việt Nam (bao gồm cả người cư trú và người không cư trú);

-         Cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 6 (sáu) tháng trở lên.

•  Đối với KH cá nhân là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hoặc chưa đủ 15 tuổi thực hiện việc gửi, nhận chi trả TGCKH thông qua người đại diện theo pháp luật; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật thực hiện việc gửi, nhận chi trả TGCKH thông qua người giám hộ (người đại diện theo pháp luật, người giám hộ gọi chung là người đại diện theo pháp luật).

•  Đối với KH cá nhân là người nước ngoài, thời hạn gửi tiền tối đa (tính tại thời điểm gửi tiền hoặc thời điểm tái tục) bằng thời hạn hiệu lực còn lại của thị thực hoặc các giấy tờ khác xác định thời hạn được phép cư trú tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp

•  Không giới hạn số lượng người gửi tiền chung.

•  Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VND

•  Thời hạn gửi: từ 180 ngày đến 209 ngày, từ 360 ngày đến 389 ngày.

•  Lãi suất áp dụng: Theo quy định của OceanBank trong từng thời kỳ.

•  Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ, một lần vào ngày đáo hạn. Đối với trường hợp rút một phần gốc trước hạn, lãi của phần rút trước hạn sẽ được trả tại thời điểm KH yêu cầu.

•  Công thức tính lãi: Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (%/năm) x Số ngày gửi thực tế/365

•  Được hưởng lãi không kỳ hạn cho phần gốc rút trước hạn/tất toán trước hạn, phần tiền gốc còn lại được hưởng mức lãi suất đang áp dụng đối với khoản tiền gửi ban đầu.

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ thủ tục

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15