Tiền gửi thanh toán

Giới thiệu

Easy Corporate Banking là dịch vụ vượt trội ra đời dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, an toàn, bảo mật mà OceanBank cung cấp riêng cho KHDN. Đây là dịch vụ Ngân hàng trực tuyến giúp Doanh nghiệp giao dịch với OceanBank thông qua máy tính tại trụ sở của Doanh nghiệp có kết nối Internet mà không cần đến Ngân hàng.

Tiện ích sản phẩm

  • Miễn phí đăng ký sử dụng dịch vụ
  • Miễn phí thường niên
  • Miễn phí hầu hết các loại giao dịch
  • Hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí, thời gian chi trả lương nhân viên
  • Không cần trực tiếp đến Ngân hàng để thực hiện giao dịch
  • Hệ thống bảo mật, an toàn, hiện đại 
  • Thanh toán lương theo file gửi kèm
  • Báo cáo điện tử trực tuyến tức thời trên chương trình Easy Corporate Banking đối với giao dịch phát sinh trên tài khoản tiền gửi thanh toán
  • Các chức năng mới được bổ sung liên tục
  • Hạn mức cho một lần giao dịch: Không giới hạn

Đặc điểm sản phẩm

Các gói dịch vụ:

-          Gói dịch vụ  EASY STANDARD

Truy vấn số dư và sao kê giao dịch tài khoản thanh toán,

In sổ phụ kế toán

In sổ phụ tài khoản vay

Truy vấn thông tin trên tài khoản vay

-          Gói dịch vụ EASY ADVANCE

Cho phép khách hàng thực hiện thanh toán Ủy nhiệm chi

Chuyển tiền quốc tế

Trả lương cho Cán bộ công nhân viên trong và Ngoài Ngân hàng

Hỗ trợ kết nối trực tuyến vào hệ thống dữ liệu( phần mềm kế toán, ERP) của Doanh nghiệp

Báo có trực tuyến

Các tính năng khác được bổ sung theo từng thời kỳ iệp có kết nối Internet mà không cần đến Ngân hàng.

Hồ sơ thủ tục

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15