Tiền gửi thanh toán

Giới thiệu

Easy Corporate Banking là dịch vụ vượt trội ra đời dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, an toàn, bảo mật mà OceanBank cung cấp riêng cho KHDN. Đây là dịch vụ Ngân hàng trực tuyến giúp Doanh nghiệp giao dịch với OceanBank thông qua máy tính tại trụ sở của Doanh nghiệp có kết nối Internet mà không cần đến Ngân hàng.

Tiện ích sản phẩm

•  Miễn phí đăng ký sử dụng dịch vụ

•  Miễn phí thường niên

•  Miễn phí hầu hết các loại giao dịch

•  Miễn phí  mở tài khoản và phí làm thẻ cho cán bộ công nhân viên

•  Miễn phí giao dịch cho cán bộ công nhân viên tại ATM của OceanBank và của các Ngân hàng trong liên minh Banknet, Smart link và VNBC

•  Các Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký trả lương nhân viên tại Ocean Bank được hưởng mức chiết khấu ưu đãi theo từng mức lương và số lượng CNCNV tại đơn vị đăng ký.

•  Hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí, thời gian chi trả lương nhân viên

•  Không cần trực tiếp đến Ngân hàng để thực hiện giao dịch

•  Hệ thống bảo mật, an toàn, hiện đại 

•  Thanh toán lương theo file gửi kèm

•  Báo cáo điện tử trực tuyến tức thời trên chương trình Easy Corporate Banking đối với giao dịch phát sinh trên tài khoản tiền gửi thanh toán

•  Các chức năng mới được bổ sung liên tục

•  Hạn mức cho một lần giao dịch: Không giới hạn  

Đặc điểm sản phẩm

Các gói dịch vụ

1. Gói dịch vụ  EASY STANDARD:

•  truy vấn số dư và sao kê giao dịch tài khoản thanh toán,

•  In sổ phụ kế toán

•  In sổ phụ tài khoản vay

•  Truy vấn thông tin trên tài khoản vay

2. Gói dịch vụ EASY ADVANCE

•  Cho phép khách hàng thực hiện thanh toán Ủy nhiệm chi

•  Chuyển tiền quốc tế

•  Trả lương cho Cán bộ công nhân viên trong và Ngoài Ngân hàng

•  Hỗ trợ kết nối trực tuyến vào hệ thống dữ liệu( phần mềm kế toán, ERP) của Doanh nghiệp

•  Báo có trực tuyến

•  Các tính năng khác được bổ sung theo từng thời kỳ

Hồ sơ thủ tục

•  Để đăng ký sử dụng dịch vụ Easy Corpoate Banking của OceanBank, Quý khách chỉ cần: Có tài khoản mở tại OceanBank.

•  Đăng ký tại điểm giao dịch gần nhất ( Mẫu đơn đăng ký sử dụng dịch vụ EOB KHDN )

•  Mẫu yêu cầu trợ giúp ( Mẫu yêu cầu trợ giúp dịch vụ EOB dành cho DN )

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15