Ngân hàng doanh nghiệp

Sản phẩm bảo lãnh dự thầu

Giới thiệu

Để giúp Khách hàng nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ thầu, OceanBank sẵn sàng cung cấp dịch vụ bảo lãnh dự thầu cho Khách hàng với tỷ lệ ký quỹ tối thiểu 0%, thời gian xử lý nhanh nhằm đáp ứng mọi nhu cầu về bảo lãnh dự thầu của Khách hàng.

Tiện ích sản phẩm

•  Tỷ lệ ký quỹ tối thiểu 0%

•  Thời gian xử lý nhanh: tối đa 03- 04 ngày làm việc

•  Hình thức phát hành Thư bảo lãnh đa dạng

•  Sử dụng công cụ Hỗ trợ thông tin Thư bảo lãnh của OceanBank

 

Đặc điểm sản phẩm

•  Loại hình bảo lãnh: bảo lãnh dự thầu

•  Đồng tiền bảo lãnh: VND hoặc USD

•  Phương thức phát hành bảo lãnh: Thư bảo lãnh/Hợp đồng bảo lãnh

•  Ngôn ngữ phát hành cam kết bảo lãnh: tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài

•  Tỷ lệ cấp bảo lãnh tín chấp lên tới 95% giá trị khoản bảo lãnh

•  Phương thức cấp bảo lãnh: theo hạn mức hoặc từng lần

Hồ sơ thủ tục

• Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

• Hồ sơ tài chính

• Hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh dự thầu

• Hồ sơ tài sản bảo đảm.

Hỏi và đáp

Câu 1: Hình thức thu phí cấp bảo lãnh của OceanBank.

Trả lời: OceanBank thực hiện thu phí 01 lần ngay sau khi phát hành cam kết bảo lãnh

Câu 2: Thời gian thẩm định và phê duyệt tối đa các khoản bảo lãnh dự thầu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của OceanBank?

Trả lời: tối đa 3 - 4 ngày kể từ khi OceanBank nhận đầy đủ hồ sơ của Khách hàng và tùy thuộc vào loại TSBĐ của Khách hàng

Câu 3: OceanBank sẽ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh sau bao nhiêu ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh?

Trả lời: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh có kèm theo các hồ sơ, OceanBank sẽ thực hiện nghĩa vụ được bảo lãnh cho Khách hàng.

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15