Ngân hàng doanh nghiệp

Bảo lãnh nộp thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại OceanBank

Giới thiệu

Quý Doanh nghiệp đang vướng mắc về lô hàng hóa xuất nhập khẩu chưa được thông quan? Thuế, chi phí kho bãi, hàng hóa ứ đọng....làm thế nào để giải quyết? Sản phẩm “Bảo lãnh nộp thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” là chìa khóa vàng cho Doanh nghiệp giải quyết các nhu cầu về tài chính cho khách hàng trong thời gian bảo lãnh mà vẫn được thông quan hàng hóa, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiện ích sản phẩm

•  Phí bảo lãnh thấp hơn nhiều lần so với phí vay vốn

•  Chủ động được nguồn vốn chi trả và thời gian thực hiện nghĩa vụ nộp thuế

•  Sử dụng công cụ Hỗ trợ thông tin Thư bảo lãnh của OceanBank  

 

Đặc điểm sản phẩm

•  Đồng tiền bảo lãnh: VND

•  Thời hạn bảo lãnh: Theo quy định của Bộ Tài chính về thời hạn nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu

•  Phí bảo lãnh và lãi suất nhận nợ bắt buộc: theo quy định của OceanBank trong từng thời kỳ

•  Hình thức phát hành thư bảo lãnh: bằng văn bản

•  Ngôn ngữ phát hành thư bảo lãnh: tiếng Việt 

Hồ sơ thủ tục

• Hồ sơ pháp lý

• Hồ sơ vay vốn

• Hồ sơ tài chính

• Hồ sơ về tài sản bảo đảm

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15