Ngân hàng doanh nghiệp

Sản phẩm bảo lãnh hoàn tạm ứng

Giới thiệu

OceanBank cam kết với Bên nhận bảo lãnh về việc bảo đảm nghĩa vụ hoàn tạm ứng của Bên được bảo lãnh (Khách hàng) theo hợp đồng đã ký kết với Bên nhận bảo lãnh. Trường hợp Bên được bảo lãnh vi phạm hợp đồng và phải hoàn tạm ứng mà không hoàn trả hoặc hoàn trả không đầy đủ thì OceanBank sẽ thực hiện thay nghĩa vụ này.

Tiện ích sản phẩm

•  Mức ưu đãi phí bảo lãnh lên đến 20%

•  Tỷ lệ ký quỹ tối thiểu 0%

•  Thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng, thuận tiện

•  Nâng cao thương hiệu, uy tín, sự tin cậy của mình đối với các đối tác trên thị trường thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển

Đặc điểm sản phẩm

•  Đối tượng: Áp dụng đối với khách hàng là pháp nhân (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài) đáp ứng các điều kiện cấp bảo lãnh theo quy định của OceanBank

•  TSBĐ linh hoạt theo quy định của OceanBank trong từng thời kỳ 

•  Thời hạn bảo lãnh: 12 tháng

•  Số tiền bảo lãnh tối đa: không giới hạn

•  Đồng tiền bảo lãnh: VND

•  Hiệu lực của bảo lãnh: Cam kết bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước có hiệu lực kể từ thời điểm số tiền tạm ứng (tiền ứng trước) được ghi Có đầy đủ vào tài khoản của Khách hàng mở tại OceanBank  cho đến thời điểm hết hiệu lực của nghĩa vụ bảo lãnh hoặc theo quy định Chấm dứt nghĩa vụ bảo lãnh của OceanBank.

Hồ sơ thủ tục

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15