Ngân hàng doanh nghiệp

Thanh toán Séc trong nước

Giới thiệu

Là dịch vụ thanh toán do OceanBank cung cấp đối với Séc khách hàng ký phát do OceanBank cung ứng.

Tiện ích sản phẩm

•  An toàn, nhanh chóng và chính xác

•  Bảo mật tuyệt đối

•  Được cung cấp dịch vụ theo dõi Séc thất lạc, mất cắp..

Đặc điểm sản phẩm

Đối tượng sử dụng Dịch vụ: Khách hàng tổ chức.

Loại tiền tệ giao dịch: VND hoặc các loại ngoại tệ OceanBank đang niêm yết huy động. Trường hợp phát hành và thanh toán Séc bằng ngoại tệ thì thực hiện theo các quy định của pháp luật về quản lý Ngoại hối.

Điều kiện sử dụng Dịch vụ:

•  Khách hàng mở Tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn tại OceanBank.

•  Khách hàng không bị cấm sử dụng Séc hoặc bị đình chỉ thanh toán Séc.

•  Tài khoản Tiền gửi thanh toán không kỳ hạn đảm bảo đủ khả năng thanh toán Séc.

Phí Dịch vụ: Khách hàng tham gia Dịch vụ thanh toán phí cho OceanBank theo biểu phí hiện hành.

Địa điểm thực hiện Dịch vụ: tại bất kỳ điểm giao dịch nào trong toàn hệ thống OceanBank.

Điều kiện:

Các doanh nghiệp có nhu cầu thanh toán hàng hoá, dịch vụ hoặc nhu cầu thanh toán khác bằng séc 

Hồ sơ thủ tục

•  Quý Khách hàng điền các thông tin theo quy định trên tờ Séc (do OceanBank cung cấp)

•  Hoặc kèm theo các hồ sơ khác do OceanBank yêu cầu đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối (trường hợp thanh toán bằng ngoại tệ)

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15