Ngân hàng doanh nghiệp

Nhờ thu nhập khẩu

Giới thiệu

Để phục vụ cho các khách hàng có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa theo phương thức nhờ thu (Collection), OceanBank sẽ tiếp nhận bộ chứng từ nhờ thu, thông báo kịp thời tới Khách hàng về bộ chứng từ và tiến hành thanh toán cho đối tác nước ngoài theo chỉ thị. Dịch vụ nhờ thu nhập khẩu của OceanBank đảm bảo Khách hàng nhận được bộ chứng từ nhanh nhất.

Tiện ích sản phẩm

•  Được tư vấn nghiệp vụ miễn phí, giảm thiểu rủi ro và chi phí.

•  Được hỗ trợ tài chính thông qua chương trình tài trợ nhập khẩu.

•  An toàn, bảo mật thông tin.

Đặc điểm sản phẩm

•  Ngân hàng chỉ đóng vai trò là người trung gian thu tiền hộ.

•  Tuỳ theo cách trả tiền của người nhập khẩu mà nhờ thu kèm chứng từ có thể là nhờ thu trả tiền đổi chứng từ (Document against payment - D/P) hoặc nhờ thu chấp nhận đổi chứng từ (Document against acceptance - D/A).

Hồ sơ thủ tục

•  Trường hợp nhờ thu trả ngay (D/P): Khách hàng sẽ nhận được bộ chứng từ ngay khi nộp đủ số tiền để thanh toán cho người hưởng và các khoản phí dịch vụ liên quan.

•  Trường hợp nhờ thu trả chậm (D/A): Khách hàng sẽ nhận được bộ chứng từ khi đã ký chấp nhận thanh toán hối phiếu.

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15