Ngân hàng doanh nghiệp

Nhờ thu xuất khẩu

Giới thiệu

Nhờ thu xuất khẩu là một hình thức ủy quyền cho ngân hàng đòi tiền hộ từ người nhập khẩu với thủ tục đơn giản và thời gian đòi tiền nhanh chóng. Sau khi xuất hàng đi nước ngoài, Quý khách có thể sử dụng dịch vụ nhờ thu xuất khẩu tại OceanBank. OceanBank sẽ chuyển bộ chứng từ đi nước ngoài nhờ thu hộ, theo dõi, nhắc nhở thanh toán, chuyển tiền vào tài khoản của Quý khách khi đối tác thanh toán.

Tiện ích sản phẩm

•  Được tư vấn nghiệp vụ nhằm giảm thiểu rủi ro và chi phí

•  Được hỗ trợ tài chính thông qua chương trình tài trợ xuất khẩu, chiết khấu bộ chứng từ ...

•  Thời gian xử lý nghiệp vụ nhanh chóng

Đặc điểm sản phẩm

•  Ngân hàng chỉ đóng vai trò là người trung gian đòi tiền hộ.

•  Tuỳ theo cách đòi tiền của người xuất khẩu mà nhờ thu kèm chứng từ có thể là nhờ thu trả tiền đổi chứng từ (Document against payment - D/P) hoặc nhờ thu chấp nhận đổi chứng từ (Document against acceptance - D/A).

Hồ sơ thủ tục

•  Hồ sơ pháp lý (Đối với Khách hàng lần đầu tiên phát sinh giao dịch TTQT tại OceanBank)

•  Thư xuất trình chứng từ nhờ thu 

•  Bộ chứng từ đòi tiền

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15