Ngân hàng doanh nghiệp

Thư tín dụng xuất khẩu

Giới thiệu

Quý khách cần xuất khẩu hàng hóa và muốn được đảm bảo thanh toán? OceanBank sẽ xác nhận (nếu có yêu cầu) và thông báo L/C đến Quý khách nhanh nhất với chi phí hiệu quả nhất. Bộ chứng từ sẽ được OceanBank hỗ trợ kiểm tra, hướng dẫn sửa chữa, chiết khấu (nếu có nhu cầu) và gửi đi nước ngoài yêu cầu thanh toán.

Tiện ích sản phẩm

•  Thời gian xử lý hồ sơ nhanh.

•  Được hỗ trợ tài chính thông qua các chương trình tài trợ xuất khẩu với các điều kiện và lãi suất ưu đãi.

•  Chi phí hợp lý.

Đặc điểm sản phẩm

•  Thông báo L/C và các điều chỉnh L/C xuất khẩu gốc: trên cơ sở nhận được L/C và các điều chỉnh L/C gốc, OceanBank sẽ kiểm tra tính chân thực và thông báo ngay tới Khách hàng kèm theo những tư vấn về các điều kiện bất lợi cho Khách hàng.

•  Thay mặt Khách hàng gửi chứng từ đi đòi tiền theo L/C xuất khẩu: Trên cơ sở tiếp nhận được bộ chứng từ xuất trình theo L/C của Khách hàng, OceanBank sẽ hỗ trợ kiểm tra Bộ chứng từ, lưu ý các sửa đổi cần thiết và gửi đi nước ngoài theo yêu cầu của Khách hàng.

Hồ sơ thủ tục

•  Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp (cung cấp bản sao lần đầu và khi có điều chỉnh)

•  Bản gốc L/C và các tu chỉnh L/C (nếu có)

•  Bộ chứng từ theo yêu cầu của L/C

•  Yêu cầu thanh toán chứng từ hàng xuất theo L/C

•  Giấy phép xuất khẩu/ hạn ngạch (đối với các mặt hàng cần phải có giấy phép xuất khẩu/hạn ngạch)

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15