Ngân hàng doanh nghiệp

Thư tín dụng nhập khẩu

Giới thiệu

Nhằm cung cấp cho Khách hàng là doanh nghiệp nhập khẩu có thể lựa chọn một phương thức thanh toán đảm bảo cho phía đối tác, OceanBank triển khai dịch vụ thanh toán an toàn và hiệu quả thông qua cấp thư tín dụng (L/C).Theo đó, OceanBank sẽ phát hành L/C nhập khẩu cho đối tác nước ngoài và sẽ thực hiện thanh toán trên cơ sở bộ chứng từ xuất trình phù hợp với các điều khoản của L/C theo yêu cầu của Doanh nghiệp.

Tiện ích sản phẩm

•  Được tư vấn miễn phí về các quy tắc, tập quán thương mại quốc tế, về các điều khoản đặc biệt của L/C nhằm giảm thiểu rủi ro phát sinh trong quá trình giao thương.

•  Được OceanBank kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ.

•  Được hỗ trợ tài chính thông qua chương trình tài trợ nhập khẩu.

•  Được hưởng ưu đãi đối với các doanh nghiệp có lịch sử quan hệ tín dụng tốt và sử dụng các dịch vụ khác của OceanBank.

Đặc điểm sản phẩm

•  Các ngân hàng chỉ kiểm tra bề mặt chứng từ để quyết định sự phù hợp của bộ chứng từ xuất trình đòi tiền theo yêu cầu của L/C. Khi xuất trình được xác định là phù hợp, ngân hàng phát hành phải thực hiện thanh toán cho nhà xuất khẩu.

Hồ sơ thủ tục

•  Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp (cung cấp bản sao lần đầu và khi có điều chỉnh)

•  Giấy đề nghị phát hành thư tín dụng

•  Hợp đồng ngoại thương

•  Giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch (đối với các mặt hàng cần phải có giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch)

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15