Ngân hàng doanh nghiệp

Sản phẩm Tài trợ vốn lưu động dành cho Khách hàng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Giới thiệu

Là dịch vụ dành cho khách hàng là pháp nhân có nhu cầu vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Tiện ích sản phẩm

•  Tài trợ cho khách hàng đi lên từ mô hình hộ kinh doanh, khách hàng mới thành lập, khách hàng có doanh thu dưới 30 tỷ đồng.

•  Thủ tục đơn giản, nhanh gọn

•  Khách hàng được tham gia gói lãi suất ưu đãi của sản phẩm theo quy định của OceanBank trong từng thời kỳ

Đặc điểm sản phẩm

Mục đích cho vay : Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng.

Thời hạn cho vay: tối đa 12 tháng

Hạn mức cho vay: Tối đa 5 tỷ đồng.

Loại tiền cho vay: đồng Việt Nam (VND).

Phương thức trả nợ:

•  Trả lãi: hàng tháng

•  Trả nợ gốc: hàng tháng/hàng quý theo thỏa thuận giữa ĐVCTD và khách hàng, phù hợp với nguồn trả nợ của khách hàng

Hồ sơ thủ tục

Theo quy định của OceanBank từng thời kỳ 

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15