Ngân hàng doanh nghiệp

Sản phẩm bảo lãnh bảo hành

Giới thiệu

OceanBank cung cấp dịch vụ bảo lãnh bảo hành (bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm) cho Khách hàng với tỷ lệ ký quỹ tối thiểu 0%, thời gian xử lý nhanh nhằm đáp ứng mọi nhu cầu về bảo lãnh bảo hành của Khách hàng.

Tiện ích sản phẩm

•  Tỷ lệ ký quỹ tối thiểu 0%

•  Thời gian xử lý nhanh: tối đa 3 - 4 ngày làm việc

•  Hình thức phát hành Thư bảo lãnh đa dạng

•  Tỷ lệ bảo lãnh không có TSBĐ: tối đa 70%

•  Sử dụng công cụ Hỗ trợ thông tin Thư bảo lãnh của OceanBank

Đặc điểm sản phẩm

•  Loại hình bảo lãnh: bảo lãnh bảo hành

•  Đồng tiền bảo lãnh: VND hoặc USD

•  Phương thức phát hành bảo lãnh: Thư bảo lãnh/hợp đồng bảo lãnh

•  Ngôn ngữ phát hành cam kết bảo lãnh: tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài

•  Phương thức cấp bảo lãnh: theo hạn mức hoặc từng lần

Hồ sơ thủ tục

•  Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

•  Hồ sơ tài chính

•  Hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh bảo hành

•  Hồ sơ tài sản bảo đảm

Hỏi và đáp

Câu 1: Hình thức thu phí cấp bảo lãnh bảo hành của OceanBank?

Trả lời: OceanBank thực hiện thu phí 01 lần ngay sau khi phát hành cam kết bảo lãnh hoặc thu phí nhiều lần tùy theo thỏa thuận của Khách hàng và OceanBank.

Câu 2: Thời gian thẩm định và phê duyệt tối đa các khoản bảo lãnh bảo hành đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của OceanBank?

Trả lời: tối đa 2 -3 ngày từ khi thu thập đủ hồ sơ, tùy thuộc vào loại TSBĐ của Khách hàng.

 

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15