Ngân hàng doanh nghiệp

Sản phẩm bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Giới thiệu

OceanBank cam kết với bên nhận bảo lãnh để bảo đảm việc thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ của bên được bảo lãnh theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp bên được bảo lãnh vi phạm hợp đồng bị phạt hoặc phải bồi thường cho bên nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính thì OceanBank sẽ thực hiện thay

Tiện ích sản phẩm

•  Tỷ lệ ký quỹ tối thiểu 0%

•  Thời gian xử lý nhanh: tối đa 03- 04 ngày làm việc

•  Hình thức phát hành Thư bảo lãnh đa dạng

•  Sử dụng công cụ Hỗ trợ thông tin Thư bảo lãnh của OceanBank

Đặc điểm sản phẩm

•  Loại hình bảo lãnh: bảo lãnh thực hiện hợp đồng

•  Đồng tiền bảo lãnh: VND hoặc USD

•  Phương thức phát hành bảo lãnh: Thư bảo lãnh/Hợp đồng bảo lãnh

•  Ngôn ngữ phát hành cam kết bảo lãnh: tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài

•  Tỷ lệ cấp bảo lãnh tín chấp lên tới 50% giá trị khoản bảo lãnh

•  Phương thức cấp bảo lãnh: theo hạn mức hoặc từng lần

 

Hồ sơ thủ tục

•  Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

•  Hồ sơ tài chính

•  Hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh thực hiện hợp đồng

•  Hồ sơ tài sản bảo đảm

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15