Ngân hàng doanh nghiệp

Tiền gửi kì hạn tự chọn dành cho Khách hàng doanh nghiệp

Giới thiệu

Đáp ứng mục đích tối đa hóa nguồn tiền nhàn rỗi của Doanh nghiệp, OceanBank ban hành sản phẩm tiền gửi linh hoạt với kì hạn phù hợp với hoạt động kinh doanh và kế hoạch sử dụng vốn của Doanh nghiệp.

Tiện ích sản phẩm

-       Khách hàng lựa chọn kỳ hạn gửi tiền theo nhu cầu (đơn vị tính theo ngày), tối thiểu 1 tháng

-       Lãi suất hấp dẫn theo sản phẩm do OceanBank ban hành trong từng thời kỳ

-       Khách hàng được cầm cố Hợp đồng tiền gửi

Đặc điểm sản phẩm

-       Đơn vị tiền gửi: VND

-       Số tiền gửi tối thiểu: 10.000.000 VND

-       Kỳ hạn gửi tiền: theo ngày (tối thiểu > 1 tháng)

-       Phương thức trả lãi: Cuối kỳ

-       Lãi suất: Theo lãi suất OceanBank quy định từng thời kỳ

Hồ sơ thủ tục

Theo quy định của OceanBank từng thời kỳ

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15