Ngân hàng doanh nghiệp

Tiền gửi thanh toán

Giới thiệu

Sản phẩm tiền gửi thanh toán là hình thức tài khoản tiền gửi mà Khách hàng là tổ chức mở tại OceanBank với mục đích gửi tiền, giữ tiền, rút tiền và thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt một cách nhanh chóng, chính xác.

Tiện ích sản phẩm

•  Lãi suất hấp dẫn.

•  Gửi và rút tiền dễ dàng thuận tiện tại tất cả các chi nhánh của OceanBank.

• Có thể sử dụng vượt quá số dư trên tài khoản qua tiện ích thấu chi.

•  Thủ tục mở tài khoản và phương thức giao dịch đơn giản.

•  Sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử hiện đại: Easy Coporate Banking, Easy Mobile Banking, Easy Online Banking.

Đặc điểm sản phẩm

•  Đối tượng: Tổ chức

•  Kỳ hạn gửi: Không kỳ hạn.

•  Loại tiền gửi: VND và ngoại tệ OceanBank niêm yết.

•  Số tiền gửi tối thiểu: Theo quy định của OceanBank theo từng thời kỳ.

•  Lãi suất: Theo biểu lãi suất của Sản phẩm do OceanBank công bố trong từng thời kỳ.

•  Cách thức trả lãi: Tiền lãi tự động nhập vào vốn hàng tháng hoặc vào ngày rút hết số dư Tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn.

•  Rút tiền: Khách hàng có thể gửi/rút tiền bất kỳ khi nào và không hạn chế số lần gửi/rút. 

Hồ sơ thủ tục

•  Đề nghị kiêm hợp đồng mở & sử dụng tài khoản thanh toán tổ chức; Quý khách có thể tải về TẠI ĐÂY

•   Hồ sơ pháp lý của khách hàng.

Hỏi và đáp

1. Sản phẩm này công ty chúng tôi có được ưu đãi gì khi sử dụng?

Trả lời:  Khi khách hàng sử dụng sản phẩm này sẽ được ưu đãi về tiện ích như thủ tục đơn giản, thuận tiện, các dịch vụ ngân hàng điện tử hiện đại

2. OceanBank có quy định số dư duy trì tối thiểu trên Tài khoản thanh toán?

Trả lời: Có (Theo biểu phí dịch vụ thanh toán trong nước và ngân quỹ áp dụng cho Khách hàng tổ chức của OceanBank trong từng thời kỳ.)

3. Công ty chúng tôi có thê mở 1 tài khoản tiền gửi duy nhất cho nhiều đồng chủ sở hữu tài khoản?

Trả lời:  Có.

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15