Ngân hàng doanh nghiệp

Dịch vụ tài khoản thông minh

Giới thiệu

Nhằm đơn giản hóa việc quản lý và tăng hiệu quả sử dụng vốn, OceanBank triển khai dịch vụ “Tài khoản thông minh” để hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc quản lý tài khoản bằng cách tập trung vốn từ nhiều tài khoản thành viên về tài khoản trung tâm và điều chuyển vốn tự động giữa các tài khoản trong mô hình tài khoản thông minh

Tiện ích sản phẩm

•  Điều chuyển vốn tự động giữa các tài khoản tại OceanBank

•  Đáp ứng yêu cầu quản lý cho mô hình công ty đơn vị - thành viên

•  Quản lý và sử dụng vốn hiệu quả

Đặc điểm sản phẩm

Loại tiền gửi: VND, USD.

Khách hàng đăng ký:

•  Mô hình hệ thống tài khoản (2 cấp hoặc 3 cấp)

•  Số tài khoản trung tâm

•  Danh sách tài khoản quản lý vốn thành viên (nếu có)

•  Danh sách tài khoản thành viên

•  Mức số dư tối đa được duy trì trên mỗi tài khoản thành viên

•  Giá trị tối thiểu/01 giao dịch điều chuyển vốn tự động và hạn mức điều chuyển vốn trong ngày cho mỗi tài khoản thành viên.

Khách hàng ký thỏa thuận đồng ý ủy quyền cho Ngân hàng tự động trích Nợ tài khoản 

Hồ sơ thủ tục

•  Hồ sơ pháp lý của khách hàng

•  Đăng ký thông tin tài khoản theo mẫu

•  Hợp đồng cung cấp Dịch vụ tài khoản thông minh

Hỏi và đáp

1.Nếu công ty chúng tôi sử dụng sản phẩm này thì có giới hạn số lượng tài khoản thành viên không?
Trả lời: Sản phẩm này không hề giới hạn số lượng tài khoản thành viên
2. Công ty chúng tôi có thể mở và sử dụng tài khoản trung tâm là tài khoản chuyên dùng?
Trả lời:
3. Việc trả lãi tiền gửi của các tài khoản khi tham gia vào mô hình tài khoản thông minh được thực hiện như thế nào?
Trả lời:
- Tiền lãi được tính riêng đối với từng tài khoản.
- OceanBank tự động trả lãi tiền gửi vào ngày 26 hàng tháng cho từng tài khoản của Khách hàng và Đơn vị thành viên.

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15