Ngân hàng doanh nghiệp

Cho vay tài trợ vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh

Giới thiệu

Để Doanh nghiệp tự chủ về nguồn vốn, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, OceanBank cam kết tài trợ vốn lưu động cho khách hàng thông qua việc cấp tín dụng theo món hoặc theo hạn mức tín dụng.

Tiện ích sản phẩm

•  Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thường xuyên, giúp doanh nghiệp tự chủ về nguồn vốn, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

•  Có thể vay và trả nợ nhiều lần trong hạn mức tín dụng được cấp

•  Lãi suất vay cạnh tranh

Đặc điểm sản phẩm

•  Mục đích: Bổ sung vốn lưu động

•  Thời hạn cho vay: tối đa 12 tháng

•  Loại tiền cho vay: VNĐ, USD

•  Hình thức cho vay: Cho vay theo món/cho vay theo hạn mức tín dụng

Hồ sơ thủ tục

•  Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

•  Hồ sơ tài chính

•  Hồ sơ vay vốn

•  Hồ sơ tài sản bảo đảm.

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15