Ngân hàng doanh nghiệp

Giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay

Giới thiệu

Tiện ích sản phẩm

Mua bán giao ngay ngoại tệ phục vụ nhu cầu thanh toán trong/ngoài nước, trả nợ vay, … với:

•  Tỷ giá mua bán ở mức hấp dẫn, cạnh tranh trên thị trường.

•  Đa dạng đồng tiền giao dịch: USD, EUR, JPY, AUD, SGD, CAD, GBP.

Đặc điểm sản phẩm

Là hình thức giao dịch mua bán ngoại tệ với tỷ giá xác định, có hiệu lực thanh toán trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng chốt giá mua bán với Oceanbank.

Đối tượng:

•  Cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự

•  Doanh nghiệp hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam

Hồ sơ thủ tục

Quý Khách hàng chỉ xuất trình các chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng và loại ngoại tệ cần thanh toán, thời điểm thanh toán theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối khi dùng đồng Việt Nam để mua ngoại tệ

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15