Ngân hàng doanh nghiệp

Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn

Giới thiệu

Tiện ích sản phẩm

•  Chốt trước tỷ giá mua bán ngoại tệ nhằm bảo hiểm rủi ro tỷ giá và kinh doanh biến động giá cho các khoản thanh toán, nhận thanh toán ngoại tệ trong tương lai.

•  Thực hiện giao dịch với quy mô lớn tương ứng với nhu cầu trên vốn kinh doanh giới hạn.

Đặc điểm sản phẩm

Là hình thức giao dịch mua bán ngoại tệ với một tỷ giá xác định, có hiệu lực thanh toán vào một ngày cụ thể trong tương lai (từ 3 ngày làm việc trở lên và không quá 365 ngày) ngay từ lúc ký hợp đồng.

Đối tượng:

•  Cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự,

•  Doanh nghiệp hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

Hồ sơ thủ tục

Quý Khách hàng chỉ xuất trình các chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng và loại ngoại tệ cần thanh toán, thời điểm thanh toán theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối khi dùng đồng Việt Nam để mua ngoại tệ qua các giao dịch kỳ hạn

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15