Ngân hàng doanh nghiệp

Giao dịch hoán đổi ngoại tệ

Giới thiệu

Tiện ích sản phẩm

•  Cân đối thanh khoản các đồng tiền của Doanh nghiệp bằng việc bán đồng tiền A tạm thời nhàn rỗi để lấy đồng tiền B sử dụng ngay.

•  Bảo hiểm rủi ro biến động tỷ giá đồng tiền A, B trong tương lai.

Đặc điểm sản phẩm

•  Là hình thức giao dịch trong đó đáp ứng nhu cầu thanh khoản cho đồng tiền thiếu hụt có thế chấp bằng đồng tiền dư thừa thông qua cơ chế mua bán hai loại đồng tiền có ngày hiệu lực khác nhau.

•  Khi sử dụng giao dịch này, Quý Doanh nghiệp được mua giao hoặc kỳ hạn… ngay ngoại tệ này đồng thời bán kỳ hạn ngoại tệ này cho Oceanbank vào ngày hiệu lực thanh toán kỳ hạn và ngược lại, nhằm bảo hiểm rủi ro biến động tỷ giá và đảm bảo thanh khoản nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

•  Quý Doanh nghiệp vẫn giữ được ngoại tệ khi đáo hạn.

•  Không cần xuất trình chứng từ chứng minh mục đích mua ngoại tệ.

Đối tượng: Doanh nghiệp hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều kiện sản phẩm:

•  Thời hạn tối thiểu 3 ngày, tối đa 365 ngày

•  Tỷ lệ đặt cọc thấp từ 0%-10% giá trị hợp đồng.

Hồ sơ thủ tục

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15