Ngân hàng doanh nghiệp

Sản phẩm phòng ngừa rủi ro

Giới thiệu

Tiện ích sản phẩm

•  Chốt trước tỷ giá mua bán ngoại tệ nhằm bảo hiểm rủi ro tỷ giá và kinh doanh biến động giá cho các khoản thanh toán, nhận thanh toán ngoại tệ trong tương lai.

•  Chỉ bỏ ra một khoản phí hữu hạn nhưng được thực hiện giao dịch với quy mô lớn.

•  Biết trước được chi phí bảo hiểm, đầu tư tối đa, dễ dàng hạch toán chi phí vốn.

•  Có quyền từ chối thực hiện giao dịch trong trường hợp biến động tỷ giá ngược xu hướng với giao dịch đã thỏa thuận với ngân hàng.

Đặc điểm sản phẩm

•  Là hình thức giao dịch mua bán ngoại tệ mà Quý khách hàng có quyền (không phải nghĩa vụ) mua hoặc bán một số lượng ngoại tệ cụ thể với một tỷ giá thực hiện ấn định trước bởi Khách hàng tại thời điểm giao dịch cho một kỳ hạn cụ thể sau khi trả một khoản phí Quyền chọn tại thời điểm giao dịch.

•  Nếu dự đoán tỷ giá tăng, Quý Khách hàng có thể mua Quyền chọn mua (Call Option) để có quyền mua hoặc không mua số lượng ngoại tệ này với tỷ giá đã chốt. Nếu dự đoán chiều ngược lại, Khách hàng có thể mua Quyền chọn bán (Put Option).

Đối tượng: Doanh nghiệp hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều kiện sản phẩm:

•  Thời hạn: tối thiểu 3 ngày, tối đa 365 ngày.

•  Quy mô giao dịch tối thiểu: 50.000 USD hoặc tương đương.

•  Cung cấp quyền chọn đối với giao dịch ngoại tệ/ngoại tệ (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD,…), không bao gồm  ngoại tệ/VND.

Hồ sơ thủ tục

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15