Ngân hàng doanh nghiệp

Cầm cố tiền gửi tại OceanBank

Giới thiệu

Là dịch vụ tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn phát sinh đột xuất ngoài kế hoạch của những khách hàng có hoạt động tiền gửi tại OceanBank giúp khách hàng chủ động hơn về nguồn vốn phát sinh ngoài kế hoạch

Tiện ích sản phẩm

•  Thủ tục vay vốn đơn giản, thuận tiện, giải ngân nhanh chóng;

•  Vay vốn lên đến 100% giá trị của khoản tiền gửi

•  Phương thức trả nợ linh hoạt

Đặc điểm sản phẩm

•  Mục đích cho vay: bổ sung vốn sản xuất kinh doanh

•  Loại tiền vay: VND, USD;

•  Thời hạn cho vay: phụ thuộc vào phương án sử dụng vốn, mục đích sử dụng vốn và khả năng trả nợ

•  Lãi suất: Theo quy định của OceanBank tại từng thời kỳ;

•  Phương thức trả nợ: trả gốc/lãi hàng tháng/ quý/ cuối kỳ theo thỏa thuận với khách hàng.

Hồ sơ thủ tục

•  Hồ sơ pháp lý

•  Hồ sơ tài chính và vay vốn

•  Hồ sơ Tiền gửi tại OceanBank

Hỏi và đáp

Câu 1.Nếu cầm cố tiền gửi tại OJB thì công ty chúng tôi sẽ được vay tối đa bao nhiêu?

Trả lời: Khi Khách hàng sử dụng sản phẩm này của OJB thì có thể vay vốn lên tới 100% giá trị của khoản tiền gửi

Câu 2. Công ty chúng tôi có được vay khác loại tiền so với loại tiền trên Hợp đồng tiền gửi tại OceanBank không?

Trả lời: Có. Đồng tiền cho vay đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD). Việc cho vay bằng USD phải bảo đảm tuân thủ theo các qui định về quản lý ngoại hối của NHNN và OceanBank trong từng thời kỳ.

Câu 3.Công ty chúng tôi đã cầm cố Hợp đồng tiền gửi để vay vốn tại OceanBank. Công ty chúng tôi có được đề nghị vay thêm trên cơ sở cầm cố Hợp đồng tiền gửi này được không?

Trả lời: Quý Công ty được sử dụng Hợp đồng tiền gửi đã cầm cố để vay thêm nhưng tổng số tiền cho vay (dư nợ cũ và cho vay mới) không được vượt quá mức cho vay tối đa theo quy định của OceanBank

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15