Thông tin Xử lý nợ

Khối KHDN - Thông báo bán khoản nợ của Công ty CP Bất động sản BNT

Thông tin chi tiết khoản nợ tại đây

Lên đầu trang