Thông tin Xử lý nợ

Khối KHDN - Thông báo bán khoản nợ của Công ty cổ phần Bất động sản BNT.

Thông tin chi tiết tại đây

Lên đầu trang