Thông tin Xử lý nợ

Khối KHDN - Thông báo bán khoản nợ Công ty CP Đầu tư và tư vấn Liên Việt và Công ty CP BSC Việt Nam

Thông tin chi tiết các khoản nợ bán tại đây

Lên đầu trang