Thông tin Xử lý nợ

CN Hải Dương - Thông báo bán khoản nợ của Công ty CP đầu tư nông nghiệp Công nghệ cao Hà Nội

Thông tin chi tiết khoản bán nợ tại đây

Lên đầu trang