Thông tin Xử lý nợ

Khối KHDN - Thông báo bán khoản nợ Công ty CP Đầu tư và tư vấn Liên Việt và Công ty CP BSC Việt Nam (lần 7)

Thông tin chi tiết khoản bán nợ tại đây

Lên đầu trang